För perioden december 2018 uppgick försäljningen till 3,3 MSEK (2,8 MSEK), en ökning med 18% jämfört med samma period föregående år. Under samma period uppgick den sålda volymen till 47,3 ton (43,9 ton), vilket innebär en ökning med 8% jämfört med 2017. Ackumulerat för året 2018 uppgick försäljningen till 45,5 MSEK (36,8 MSEK), en ökning med 24% jämfört med samma period föregående år. Volymen uppgick till 658,2 ton (580,5 ton), vilket innebär en ökning med 13% jämfört med 2017.

Klicka här för mer information