För perioden november 2018 uppgick den sålda volymen till 51,4 ton (43,3 ton), vilket innebär en ökning med 19% jämfört med 2017. Försäljningen under samma period uppgick till 3,8 MSEK (3,0 MSEK), en ökning med 27% jämfört med samma period föregående år. Ackumulerat för året 2018 uppgick volymen till 610,7 ton (536,4), vilket innebär en ökning med 14% jämfört med 2017. Försäljningen uppgick till 42,2 MSEK (34 MSEK), en ökning med 24% jämfört med samma period föregående år.F

För mer information klicka här