Fortsatt tillväxt i kvartalet oktober – december 2019

  • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 83,8 MSEK vilket motsvarar en ökning med 11 % jämfört med nettoomsättningen för samma period proforma 2018 på 75,0 MSEK.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,0 MSEK. Proforma sista kvartalet 2018 var EBITDA 4,7 MSEK.
  • Resultat före skatt uppgick till 0,1 MSEK jämfört med proforma 2,6 MSEK motsvarande period föregående år.

Kraftigt ökat helårsresultat januari – december 2019

  • Nettoomsättningen för helåret uppgick till 317,4 MSEK vilket motsvarar en ökning med 11 % jämfört med nettoomsättningen för samma period proforma 2018 på 284,8 MSEK.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 12,2 MSEK. Proforma för helåret 2018 var EBITDA 6,2 MSEK. Justerat för engångskostnad på 0,8 MSEK uppgick EBITDA till 13 MSEK 2019.
  • Resultat före skatt uppgick till 2,2 MSEK jämfört med proforma -2,2 MSEK motsvarande period föregående år.

För Bokslutskommunikén i sin helhet, klicka här