Härmed befullmäktigas nedanstående ombud att utöva min rätt vid årsstämma i Rootfruit Scandinavia AB onsdagen den 19 maj 2017, klockan 14.00.

Ladda hem fullmaktsformuläret här