Rootfruits försäljning i januari 2019 uppgick till 24 (21,2) MSEK vilket motsvarade en försäljningstillväxt på 13% i jämförelse med motsvarande period 2018.

Klicka här för mer information