Tredje kvartalet juli – september 2019

  • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 80,2 MSEK vilket motsvarar en ökning med 11 % jämfört med nettoomsättningen för samma period proforma 2018 på 72,1 MSEK.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,1 MSEK. Proforma tredje kvartalet 2018 var EBITDA 3,1 MSEK.
  • Resultat före skatt uppgick till -0,3 MSEK jämfört med proforma 0,8 MSEK motsvarande period föregående år.

  Första nio månaderna januari – september 2019

  • Nettoomsättningen första nio månaderna uppgick till 233,7 MSEK vilket motsvarar en ökning med 11 % jämfört med nettoomsättningen för samma period proforma 2018 på 209,9 MSEK.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 9,2 MSEK. Proforma första nio månaderna 2018 var EBITDA 1,6 MSEK.
  • Resultat före skatt uppgick till 2,1 MSEK jämfört med proforma -4,8 MSEK motsvarande period föregående år.

Klicka här för mer information