Företrädesemission i Rootfruit inleds idag. Emissionen kommer vid fullt tecknande att tillföra bolaget 6,5 mkr före emissionskostnader, som beräknas uppgå till ca 350 000 kronor. Emissionen genomförs i syfte att bygga ut tillverkningskapaciteten med ytterligare en tillverkningslina samt att ge möjlighet till ökade marknadssatsningar i Danmark, Finland och Norge.

Läs vidare här