Under oktober månad genomförde Rootfruit Scandinavia AB en nyemission inför notering på AktieTorget. Första handelsdag i aktien är idag den 1 decembe

Läs vidare här