Rätt att deltaga på stämman Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara inskrivna i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per torsdagen den 7 maj 2015, och dels anmäla sitt deltagande per e-post till hans.jacobsson@rootfruit.se alternativt telefon +46 430-134 40 senast den 7 maj 2015. Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt eventuellt ombud.

Läs mer här