Styrelsen i Rootfruit Scandinavia AB (publ), 556717–1185, kallar härmed till årsstämma. Datum: 25 maj 2018 Tid: 1400. Lokalen öppnas för registrering kl 1345.  Registrering måste ha skett före kl 1400 för att aktieägare ska upptas i röstlängden. Plats: Gröna Hästen, Sankt Knuts gränd 3 i Laholm.

Läs mer här