Styrelsen i Rootfruit Scandinavia AB (publ), 556717-1185, kallar härmed till årsstämma.

  Datum:        24 maj 2019 Tid:                  1400. Lokalen öppnas för registrering kl 1345.  Registrering måste ha skett före kl 1400 för att aktieägare ska upptas i röstlängden. Plats:              Gröna Hästen, Sankt Knuts gränd 3 i Laholm.

Klicka här för mer information