Styrelsen i Rootfruit Scandinavia AB (publ), 556717-1185, kallar härmed till årsstämma.

Datum:        15 juni 2020

Tid:                1500. Lokalen öppnas för registrering kl 1445.  Registrering måste ha skett före kl 1500 för att aktieägare ska upptas i röstlängden.

Plats:            Gröna Hästen, Sankt Knuts gränd 3 i Laholm.

Klicka här för mer information