KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2020-10-12
RÄTTELSE: DATUM FÖR FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER ÄR DEN 2 OKTOBER OCH SISTA ANMÄLNINGSDAG TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 5 OKTOBER 2020.
STYRELSEN I ROOTFRUIT SCANDINAVIA AB (PUBL), 556717-1185, KALLAR HÄRMED TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA.
DATUM: 12 OKTOBER 2020
Tid: 1500. Lokalen öppnas för registrering kl 1445. Registrering måste ha skett före kl 1500 för att aktieägare ska upptas i röstlängden.
Plats: Exotic Snacks ABs huvudkontor, Speditionsvägen 36 i Skogås.

Kallelse-extra-bolagsstämma-2020-10-12_Rättelse_-2