Styrelsen i Rootfruit Scandinavia AB kallar härmed till en extra bolagsstämma för val av nya styrelseledamöter onsdagen den 6 februari 2019 klockan 1700 på Södra Hamngatan 35 (plan 2 Nowa) i Göteborg. Förslag till nya styrelseledamöter; Lars O. Abrahamson och Björn Krasse I samband med att sammanslagningen med Exotic Snacks AB genomförs avgår Irene Axelsson och Björn Zelander ur styrelsen och som tidigare kommunicerats föreslås Lars O. Abrahamson och Björn Krasse väljas till nya styrelseledamöter.Kli

Klicka här för mer information