Styrelsen i Rootfruit Scandinavia AB (publ), 556717-1185, kallar härmed till årsstämma.

Läs mer här