För perioden oktober 2018 uppgick den sålda volymen till 55,6 ton (44,1 ton), vilket innebär en ökning med 21% jämfört med 2017. Försäljningen under samma period uppgick till 4,1 MSEK (2,7 MSEK), en ökning med 52% jämfört med samma period föregående år.  Ackumulerat för året 2018 uppgick volymen till 559,4 ton (493,1), vilket innebär en ökning med 12% jämfört med 2017. Försäljningen uppgick till 38,4 MSEK (31 MSEK), en ökning med 19% jämfört med samma period föregående år. 

Klicka här för mer information