Stora investeringar i samband med lansering av Smartsnacks.

  • Nettoomsättningen uppgick till 9 849 (8 653) tSEK vilket motsvarar en tillväxt på 14%.
  • Bruttoresultatet uppgick till 5 071 (5 047) tSEK och bruttovinstmarginalen 52% (58%).
  • Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till -1555 (-249)tSEK.
  • Resultat före skatt uppgick till -1 819 (-479) tSEK.

 

Läs mer här