Den 3 november 2014 avslutades teckningstiden i Rootfruit Scandinavias listningsemission. Nyemissionen tecknades till 7,3 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om 120 %. Rootfruit Scandinavia tillförs därmed ca 5,5 MSEK efter emissionskostnader och har efter nyemissionen ca 300 aktieägare.

Läs pressmeddelandet här