Pressmeddelanden

  • ÅR

  • FILTER

Hittade 208 resultat, Sida 10 av 21

Rootfruit: Kraftig tillväxt i oktober, försäljningen ökade med hela 52%

 För perioden oktober 2018 uppgick den sålda volymen till 55,6 ton (44,1 ton), vilket innebär en ökning med 21% jämfört med 2017. Försäljningen under samma period uppgick till 4,1 MSEK (2,7 MSEK), en ökning med 52% jämfört med samma period föregående år.  Ackumulerat för året 2018 uppgick volymen till 559,4 ton (493,1), vilket innebär en […]

Rootfruit: Nyemissionen i Rootfruit Scandinavia AB avslutad

Nyemissionen i Rootfruit Scandinavia AB avslutades den 17 oktober. Vid summering av emissionen har den tecknats till 92 procent, vilket innebär att Rootfruit tillförs 14,6 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna uppgår till cirka 0,6 MSEK. Av emissionen tecknades 62 procent med stöd av teckningsrätter.  För mer information klicka här

Rootfruit: Thomas Lindström och Anna Wallin Krasse om vägen framåt på Aktiedagen i Stockholm!

Rootfruit: Anna Wallin Krasse och Hans Berggren intervjuas om Rootfruits förvärv av Exotic Snacks.

Vill du veta mer om Rootfruits förvärv av Exotic Snacks? I en intervju med nyhetsbyrån Finwire berättar Exotic Snacks VD Anna Wallin Krasse mer om natursnacksbolaget och Rootfruits styrelseordförande Hans Berggren berättar om planerna framåt i och med bolagsförvärvet.

Rootfruit: Nyemissionsmemorandum nu tillgänglig

Nu finns nyemissionsmemorandumet tillgängligt att laddar ner. Avstämningsdag- Avstämningsdag är den 20 september 2018. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 18 september 2018 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 19 september 2018. Företrädesrätt – De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i […]

Rootfruit: Nu finns presentationen från Aktiespararnas Aktiedag i Göteborg tillgänglig

Nu finns vår presentationsdragning från Aktiedagen i Göteborg den 24:e september tillgänglig att se. Klicka på nedan youtubelänk för att se presentationen om nyemissionen i sin helhet.  

Rootfruit: Anmälningssedel utan företräde

Anmälningssedeln utan företrädesrätt finns att ladda ner här. Klicka här för att laddar ner anmälningssedel

Rootfruit: Genomför förvärvet av Exotic Snacks AB

 Efter genomförd due diligence av Exotic Snacks AB har styrelsen i Rootfruit Scandinavia AB beslutat att genomföra förvärvet av Exotic Snacks AB i enlighet med pressmeddelandet den 6 juli 2018. Genom förvärvet bildar de båda företagen en ny stark aktör på den nordiska snacksmarknaden med en omsättning utifrån proformaredovisningen för 2017 på 267 MSEK. Den […]

Rootfruit: Har beslutat om nyemission för förvärv av Exotic Snacks AB

 Styrelsen i Rootfruit Scandinavia AB (publ) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 25 maj 2018 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Emissionen som genomförs för att finansiera förvärvet av Exotic Snacks AB tillför bolaget cirka 16 MSEK före emissionskostnader vid fullteckning, emissionskostnaden beräknas till ca 0,6 MSEK. Styrelseledamöter, VD […]

Rootfruit: Rekordförsäljning i augusti, försäljning upp +43% mot föregående period förra året.

För perioden augusti 2018 uppgick den sålda volymen till 67,1 ton (53,3 ton), vilket innebär en ökning med 26% jämfört med 2017. Försäljningen under samma period uppgick till 5 MSEK (3,5 MSEK), en ökning med 43% jämfört med samma period föregående år. Ackumulerat för året 2018 uppgick volymen till 446,8 ton (385,2), vilket innebär en […]