Pressmeddelanden

  • ÅR

  • FILTER

Hittade 190 resultat, Sida 10 av 19

Rootfruit: Volymen ökade med 16% och försäljningen 14% under första kvartalet 2018.

Ackumulerat under första kvartalet 2018 uppgick volymen till 160,3 ton (138,2), vilket innebär en ökning med 16% jämfört med 2017. Försäljningen uppgick till 9,9 MSEK (8,7 MSEK), en ökning med 14% jämfört med samma period föregående år. Kvartalstillväxten drogs ned av fortsatt volatil orderläggning från våra kunder, där mars månad visar en nedgång i volym […]

Rootfruit: Volymen under februari ökade med 11% och försäljningen med 13% jämfört med föregående år

För perioden februari 2018 uppgick den sålda volymen till 54,1 ton (48,4 ton), vilket innebär en ökning med 11% jämfört med 2017. Försäljningen under samma period uppgick till 3,4 MSEK (3,0 MSEK), en ökning med 13% jämfört med samma period föregående år. Ackumulerat för året 2018 uppgick volymen till 115,1 ton (86,4), vilket innebär en […]

Rootfruit: Volymen under januari ökade med 61% och försäljningen med 52% jämfört föregående år

För perioden januari 2018 uppgick den sålda volymen till 61 ton (38 ton), vilket innebär en ökning med 61% jämfört med 2017. Försäljningen under samma period uppgick till 3,8 MSEK (2,5 MSEK), en ökning med 52% jämfört med samma period föregående år. Försäljningen är den högsta en enskild månad för bolaget. Läs mer här

Rootfruit: Varumärket Rootfruit kliver in i Gårdschipsfamiljen

Rootfruit Scandinavia AB renodlar sin varumärkesportfölj och införlivar produktvarumärket Rootfruit i Gårdschipsfamiljen. ”Att vi till idag haft två varumärken i portföljen har mer med historik att göra, än att de fyller ett tydligt syfte på marknaden Varumärket Rootfruit

Rootfruit: Gårdschips re-lanserar nya 210 g-påsar som “Gårdschips Classics” i kanaler utanför traditionell dagligvaruhandel

Gårdschips re-lanserar sitt klassiska chipssortiment, som idag säljs via kanaler utanför traditionell dagligvaruhandel. Sortimentet görs attraktivare med nya storsäljare som Dill och Barbeque. Samtidigt görs designen om för att bättre harmoniera med övriga sortimentet och förstärka vår s k impact i butik. Läs vidare här

Rootfruit: Försäljningstillväxten uppgick till 10% för helåret 2017, stark start på nya året med volymtillväxt överstigande 40%

För perioden december 2017 uppgick försäljningen till 2,8 MSEK (3,4 MSEK) till följd av för låg lageruppbyggnad av kunderna inför jul och nyår. Utfallet i december innebar en minskning på 18 % jämfört med 2016, samtidigt som bolaget nu får en stark januari 2018 med en volymtillväxt överstigande 40% (jämfört mot samma period 2017), tack […]

Rootfruit Scandinavia implementerar hylloptimerade chipskartonger – får ökad distribution både i Sverige och Finland

Rootfruit Scandinavia implementerar i veckan nya hylloptimerade chipskartonger. Med de nya kartongerna erbjuder Rootfruit Scandinavia en bättre hyllanpassning för butik, produkterna exponeras bättre samt att man får plats med fler produkter på en pall, vilket beräknas minska transportkostnaderna med upp till 10% Läs vidare här

Rootfruit Scandinavia: lanserar tre nya produkter inom tillväxtområdet Functional Snacks och etablerar produktionssamarbete i Finland

Rootfruit Scandinavia fortsätter att satsa innovativt i premiumsegmentet. Nu gör man en satsning inom området Functional Snacks, produkter med t.ex. högre proteininnehåll och lägre fetthalt. Det gör man genom att lansera sina Smartsnacks baserade på quinoa, linser och hummus. Läs vidare här

Rootfruit: Lanserar ny produkt

Rootfruit har utvecklat en ny produkt som kommer att lanseras under september 2017. Gårdschips breddar sin 150g serien med smaken ”Halländsk Cheddar”. För att läsa pressmedelandet klicka här

Rootfruit: Ökar 20 % i november och lyckad lansering ger ökad distribution

För perioden november 2017 uppgick försäljningen till 3,0 MSEK (2,5 MSEK), vilket innebär en ökning på 20 % jämfört med 2016. Läs vidare här