Pressmeddelanden

  • ÅR

  • FILTER

Hittade 186 resultat, Sida 10 av 19

Rootfruit: Gårdschips re-lanserar nya 210 g-påsar som “Gårdschips Classics” i kanaler utanför traditionell dagligvaruhandel

Gårdschips re-lanserar sitt klassiska chipssortiment, som idag säljs via kanaler utanför traditionell dagligvaruhandel. Sortimentet görs attraktivare med nya storsäljare som Dill och Barbeque. Samtidigt görs designen om för att bättre harmoniera med övriga sortimentet och förstärka vår s k impact i butik. Läs vidare här

Rootfruit: Försäljningstillväxten uppgick till 10% för helåret 2017, stark start på nya året med volymtillväxt överstigande 40%

För perioden december 2017 uppgick försäljningen till 2,8 MSEK (3,4 MSEK) till följd av för låg lageruppbyggnad av kunderna inför jul och nyår. Utfallet i december innebar en minskning på 18 % jämfört med 2016, samtidigt som bolaget nu får en stark januari 2018 med en volymtillväxt överstigande 40% (jämfört mot samma period 2017), tack […]

Rootfruit Scandinavia implementerar hylloptimerade chipskartonger – får ökad distribution både i Sverige och Finland

Rootfruit Scandinavia implementerar i veckan nya hylloptimerade chipskartonger. Med de nya kartongerna erbjuder Rootfruit Scandinavia en bättre hyllanpassning för butik, produkterna exponeras bättre samt att man får plats med fler produkter på en pall, vilket beräknas minska transportkostnaderna med upp till 10% Läs vidare här

Rootfruit Scandinavia: lanserar tre nya produkter inom tillväxtområdet Functional Snacks och etablerar produktionssamarbete i Finland

Rootfruit Scandinavia fortsätter att satsa innovativt i premiumsegmentet. Nu gör man en satsning inom området Functional Snacks, produkter med t.ex. högre proteininnehåll och lägre fetthalt. Det gör man genom att lansera sina Smartsnacks baserade på quinoa, linser och hummus. Läs vidare här

Rootfruit: Lanserar ny produkt

Rootfruit har utvecklat en ny produkt som kommer att lanseras under september 2017. Gårdschips breddar sin 150g serien med smaken ”Halländsk Cheddar”. För att läsa pressmedelandet klicka här

Rootfruit: Ökar 20 % i november och lyckad lansering ger ökad distribution

För perioden november 2017 uppgick försäljningen till 3,0 MSEK (2,5 MSEK), vilket innebär en ökning på 20 % jämfört med 2016. Läs vidare här

Rootfruit: Kvartalsrapport Q3 2017

Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips av hög kvalitet. Chipsen tillverkas av närodlad potatis, rotfrukter och svenskpressad rapsolja. Bolaget marknadsför chipsen under två varumärken: Rootfruit och Gårdschips. Styrelsen och verkställande direktören för bolaget avger härmed delårsrapport för tredje kvartalet 2017. Läs vidare här

Rootfruit: Försäljningen under oktober uppgick till 2,7 MSEK

För perioden oktober 2017 uppgick försäljningen till 2,7 MSEK (3,1 MSEK), vilket är något under föregående år. Ackumulerat för jan-okt 2017 uppgår försäljningen till 31 MSEK (27,6) vilket motsvarar en ökning på 12% jämfört med 2016. Läs mer om pressmeddellandet här

Rootfruit: Slår försäljningsrekord i september

För perioden september 2017 uppgick försäljningen till 3,7 MSEK (3,5 MSEK), vilket innebär en ökning på 6% jämfört med 2016. Försäljningen är den högsta en enskild månad för bolaget. Ackumulerat för jan-september 2017 uppgår försäljningen till 28,3 MSEK (24,5) vilket motsvarar en ökning med 16 procent. Läs hela pressmeddelandet här

Rootfruit: Försäljningen ökade med 3% under juli

För perioden juli 2017 uppgick försäljningen till 3,2 MSEK (3,1 MSEK), vilket innebär en ökning på 3% jämfört med 2016. Ackumulerat för jan-juli 2017 uppgår försäljningen till 21,1 MSEK (18,4) vilket motsvarar en ökning med 15 procent Läs pressmeddelandet här