Pressmeddelanden

  • ÅR

  • FILTER

Hittade 212 resultat, Sida 10 av 22

Rootfruit: Rootfruit Scandinavia slutför förvärvet av Exotic Snacks

Förvärvet av Exotic Snacks AB genom apportemission och med kontant betalning är nu genomfört och Rootfruit tillträder 100% av aktierna 2:e januari 2019 Klicka här för mer information

Rootfruit: Fortsatt hög tillväxt i november, försäljningen ökade med 27%

För perioden november 2018 uppgick den sålda volymen till 51,4 ton (43,3 ton), vilket innebär en ökning med 19% jämfört med 2017. Försäljningen under samma period uppgick till 3,8 MSEK (3,0 MSEK), en ökning med 27% jämfört med samma period föregående år. Ackumulerat för året 2018 uppgick volymen till 610,7 ton (536,4), vilket innebär en […]

Rootfruit: Nyemissionen i Rootfruit Scandinavia AB är nu registrerad

Rootfruit Scandinavia AB avslutade den 17 oktober sin nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Emissionen tillförde bolaget 14,6 MSEK före emissionskostnader. Emissionen har registrerats av Bolagsverket igår, den 6 december 2018. I och med att emissionen registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) att avregistreras och ersättas av nya aktier. Sista dag för handel […]

Rootfruit: Delårsrapport 2018-01-01 – 2018-09-30 Rootfruit Scandinavia AB

Stark organisk tillväxt under tredje kvartalet 2018 och förvärv av Exotic Snacks. Klicka här för mer information

Rootfruit: Kraftig tillväxt i oktober, försäljningen ökade med hela 52%

 För perioden oktober 2018 uppgick den sålda volymen till 55,6 ton (44,1 ton), vilket innebär en ökning med 21% jämfört med 2017. Försäljningen under samma period uppgick till 4,1 MSEK (2,7 MSEK), en ökning med 52% jämfört med samma period föregående år.  Ackumulerat för året 2018 uppgick volymen till 559,4 ton (493,1), vilket innebär en […]

Rootfruit: Nyemissionen i Rootfruit Scandinavia AB avslutad

Nyemissionen i Rootfruit Scandinavia AB avslutades den 17 oktober. Vid summering av emissionen har den tecknats till 92 procent, vilket innebär att Rootfruit tillförs 14,6 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna uppgår till cirka 0,6 MSEK. Av emissionen tecknades 62 procent med stöd av teckningsrätter.  För mer information klicka här

Rootfruit: Thomas Lindström och Anna Wallin Krasse om vägen framåt på Aktiedagen i Stockholm!

Rootfruit: Anna Wallin Krasse och Hans Berggren intervjuas om Rootfruits förvärv av Exotic Snacks.

Vill du veta mer om Rootfruits förvärv av Exotic Snacks? I en intervju med nyhetsbyrån Finwire berättar Exotic Snacks VD Anna Wallin Krasse mer om natursnacksbolaget och Rootfruits styrelseordförande Hans Berggren berättar om planerna framåt i och med bolagsförvärvet.

Rootfruit: Nyemissionsmemorandum nu tillgänglig

Nu finns nyemissionsmemorandumet tillgängligt att laddar ner. Avstämningsdag- Avstämningsdag är den 20 september 2018. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 18 september 2018 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 19 september 2018. Företrädesrätt – De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i […]

Rootfruit: Nu finns presentationen från Aktiespararnas Aktiedag i Göteborg tillgänglig

Nu finns vår presentationsdragning från Aktiedagen i Göteborg den 24:e september tillgänglig att se. Klicka på nedan youtubelänk för att se presentationen om nyemissionen i sin helhet.