Pressmeddelanden

2024

Försäljningsrekord i kvartalet med en omsättning på 100 MSEK (+20,6%). Även starkt helår med 371 MSEK (+14,6%) drivet av...

2023

Premium Snacks Nordic AB (publ) har sagt upp likviditetsgarantuppdraget med Erik Penser och har utsett Carnegie Investment Bank AB till ny likviditetsgarant...
Tredje kvartalet juli – september 2023 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2023 Väsentliga händelser efter 30 september...
Bolaget kommer, med start från och med den 9 oktober 2023, att anlita Erik Penser Bank som likviditetsgarant. Erik Penser Bank kommer att säkerställa...
2023-08-18 08:00 DELÅRSRAPPORT KVARTAL 2 2023 Regulatory MAR
Andra kvartalet april - juni 2023 Väsentliga händelser under andra kvartalet 2023 Väsentliga händelser efter 30 juni Resultatprognos...
samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret. de till förfogande stående vinstmedlen...
2023-05-09 08:00 Delårsrapport kvartal 1 2023 Regulatory MAR
Första kvartalet januari - mars 2023 Väsentliga händelser under första kvartalet 2023 Väsentliga händelser efter 31 mars...
Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2022. Premium Snacks Nordics Årsredovisning 2022 finns att tillgå i...
Rätt att deltaga på stämman Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara inskrivna i den utskrift av aktieboken...
2023-02-17 08:00 Bokslutskommuniké 2022 Regulatory MAR
Fjärde kvartalet oktober – december 2022 • Nettoomsättningen för kvartalet ökade 5,5% till 83,3 MSEK jämfört med...