Pressmeddelanden

  • ÅR

  • FILTER

Hittade 216 resultat, Sida 19 av 22

Rootfruit: Lanseras på Åland

Rootfruit och Gårdschips har under våren-sommaren lanserats på Åland. Genom lanseringen som genomförs av distributören HB Handels täcker varumärkena in ca 70% av dagligvaruhandeln på Åland. Bland annat finns Rootfruit och Gårdschips representerade på Kantarellen och Erik Mattson som båda tillhör Kesko, samt Varuboden Jumala som tillhör SOK. Läs vidare här

Rootfruit: Försäljningen 2015 ökade med 93 procent under juli

För perioden juli 2015 uppgick försäljningen till 2,9 MSEK (1,5 MSEK), vilket är en ökning med 93 procent jämfört med 2014. Ackumulerat för jan-juli 2015 uppgår försäljningen till 16 MSEK (9,1 MSEK), vilket motsvarar en ökningen om 76 procent. Läs pressmeddelandet här

Rootfruit: Nyemissionen registrerad 2015

Rootfruit Scandinavia AB genomförde i juni en företrädesemission. Emissionen tillförde bolaget 6,5 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgick till cirka 320 000 kronor. Emissionen genomfördes i syfte att kunna bygga ut tillverkningskapaciteten med ytterligare en tillverkningslina. Delar av emissionskapitalet ska även användas för att öka försäljningsinsatserna i Danmark, Finland och Norge. Läs pressmeddelandet här

Rootfruit: Försäljningen 2015 ökade 44 procent under juni

För perioden juni 2015 uppgick försäljningen till 2,3 MSEK (1,6 MSEK), vilket är en ökning med 44 procent jämfört med 2014. Ackumulerat för jan-juni 2015 uppgår försäljningen till 13,1 MSEK (7,5 MSEK), vilket motsvarar en ökningen om 75 procent. Läs pressmeddelandet här

Rootfruit: Försäljningen 2015 ökade 24 procent under oktober

För perioden oktober 2015 uppgick försäljningen till 3,1 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 24 procent jämfört med 2014. Ackumulerat för jan-okt 2015 uppgår försäljningen till 24,1 MSEK (15,1 MSEK), vilket motsvarar en ökningen om 60 procent. Läs pressmeddelandet här

Rootfruit: Försäljningen ökade med 92 procent under maj 2015

För perioden maj 2015 uppgick försäljningen till 2,3 MSEK (1,2 MSEK), vilket är en ökning med 92 procent jämfört med 2014. Ackumulerat för jan-maj 2015 uppgår försäljningen till 10,9 MSEK (5,9 MSEK), vilket motsvarar en ökning om 85 procent Läs meddelandet här

Rootfruit: Genomför nyemission

Styrelsen i Rootfruit Scandinavia AB har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 4 maj 2016 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Nyemissionen tillför bolaget drygt 6,5 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Läs pressmeddelandet här

Rootfruit: Försäljningen 2015 ökade med 33% under april

Fortsatt god försäljningstillväxt under april med nettoomsättning som uppgick till 2 (1,5) mSEK vilket motsvarar en tillväxt på 33%. Månaden har påverkats negativt i jämförelsen mot föregående år pga av att ”påskförsäljningen” effektuerats under mars 2015 medan motsvarande effekt påverkade april föregående år. Läs pressmeddelandet här

Rootfruit: Ger förslag på ny styrelseledamot

Med anledning av Björn Sjöströms utträde ur styrelsen föreslår ägare med motsvarande mer än 50 % av rösterna i bolaget nyval av Björn Zelander på årsstämman 13 maj. Björn är född 1970 och är utbildad ingenjör. Han arbetar idag som Projekt Chef på Santa Maria och har lång erfarenhet av teknik, produktion, installations- och förbättringsprocesser […]

Rootfruit: Försäljningen 2015 ökade med 100% under mars

För perioden Mars 2015 uppgick försäljningen till 2,6 MSEK (1,3 MSEK), vilket är en ökning med 100 procent jämfört med 2014. Ackumulerat för Jan-Mars 2015 uppgår försäljningen till 6,6 MSEK (3,3 MSEK), vilket motsvarar en ökningen om 100%. Läs pressmeddelandet här