Pressmeddelanden

  • ÅR

  • FILTER

Hittade 215 resultat, Sida 2 av 22

Premium Snacks Nordic AB (publ): Gårdschips lanserar räfflade chips – förlanseras hos Hemmakväll

Gårdschips fortsätter att utveckla segmentet premiumchips och lyfter smakupplevelsen ytterligare med två nya räfflade nyheter. Lanseras i två smaker, Jalapeño och Backyard BBQ. Det blir både nytt och hett!   Redan den 22/6 går det att bege sig till Hemmakväll-butikerna om man är nyfiken på de heta nyheterna från Gårdschips, Jalapeño och Backyard BBQ. Lanseringen […]

Premium Snacks Nordic AB: Kommuniké från årsstämma 2022 i Premium Snacks Nordic AB (publ)

Magnus Agervald valdes till ordförande att leda årsstämman. Vid stämman var 4 159 485 aktier av totalt 13 251 653 aktier representerade vilket motsvaras av ca 31% av rösterna. Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen och styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stämman beslutade att disponera vinsten enligt styrelsens förslag innebärande att de till […]

Premium Snacks Nordic AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2022

Gårdschips fortsätter sin tillväxtresa, årsprognosen justeras ned mot bakgrund ökade råvarupriser och valutaförändringar. Första kvartalet januari – mars 2022 • Nettoomsättningen för kvartalet minskade 7 % till 70,9 MSEK jämfört med 76,1 MSEK för samma period 2021. • Bruttomarginalen minskade till 39,5 % (41,5 %). • Rörelseresultatet före avskrivningar minskade till -1,1 MSEK (2,7 MSEK). […]

Premium Snacks Nordic: Gårdschips behåller rapsolja i produktionen

I rådande debatt om brist på råvaror och höjda matpriser ger sig chipstillverkaren Gårdschips in i debatten. Företaget meddelar att man behåller rapsoljan i produktionen.  Det kommer att ske förändringar och bli brist på vissa råvaror framöver på grund av olika omständigheter i omvärlden. Delar av den debatten handlar just nu om att man i […]

Premium Snacks Nordic: Henrik Strinning ny CEO på Premium Snacks

Henrik Strinning har utsetts till ny VD på Premium Snacks Nordic AB. Henrik startar sin tjänst den 7 juni.  Henrik Strinning har gedigen erfarenhet inom dagligvaruhandeln och HoReCa (Hotell, Restaurang, Catering). Tidigare arbetsgivare inkluderar Coop, Compass Group och Picard. Han har även en strategisk höjd då han arbetat som strategikonsult på McKinsey, och en entreprenöriell […]

Premium Snacks Nordic AB: Peter Näslund Svartling ny CFO på Premium Snacks

Med anledning av att Jan Alestam avser att gå i pension under 2022 har Peter Näslund Svartling utsetts till ny CFO på Premium Snacks Nordic AB. Peter startar sin tjänst den 22 juni. Peter Näslund Svartling har gedigen erfarenhet inom redovisning och finans. Han har tidigare arbetat med revision, rapportering och controlling. Inom controlling har […]

Premium Snacks Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 2021

Fortsatt mycket bra tillväxt för Gårdschips, vilket driver totala tillväxten   Fjärde kvartalet oktober – december 2021 Nettoomsättningen för kvartalet ökade 5 % till 79,0 MSEK jämfört med 75,5 MSEK för samma period 2020. Bruttomarginalen minskade till 41,0 % (43,5 %). Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster minskade 35 % till 4,3 MSEK (6,6 MSEK). Resultat före […]

Premium Snacks Nordic: Gårdschips lanserar fler smaker av Brynt smör – uppföljare till smaksuccén

Nyheter från Gårdschips

I början av 2021 lanserade Gårdschips Brynt smör & Dill som omedelbart blev en säljsuccé. Företaget fortsätter nu att utveckla och satsa på den nya smaktrenden som de satt på marknaden.   Året inleds med två nya chipssmaker från varumärket Gårdschips som fortsätter fokusera på svenska smaker. De två nya smakerna Brynt smör & Röd […]

Premium Snacks Nordic har godkänts för listning på Nasdaq First North Growth Market

Premium Snacks Nordics AB (publ) (”Premium Snacks” eller ”Bolaget”) har idag erhållit godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 14 december 2021.   Nasdaq Stockholm har idag meddelat att Premium Snacks uppfyller listningskraven på Nasdaq First North Growth Market […]

Premium Snacks Nordic: Premium Snacks Nordic genomför listbyte till Nasdaq First North Growth Market och offentliggör bolagsbeskrivning

Premium Snacks Nordics AB (publ) (”Premium Snacks” eller ”Bolaget”) har ansökt om och erhållit villkorat godkännande för upptagande till handel på First North Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är planerad till tisdagen den 14 december 2021.   Premium Snacks har erhållit villkorat godkännande för upptagande till handel på […]