Pressmeddelanden

  • ÅR

  • FILTER

Hittade 186 resultat, Sida 3 av 19

Rootfruit: Nötmixar i ny tappning – Med svenska folkets favoritsmaker

Nytt i butikshyllan: Fyra nyheter från varumärket Exotic Snacks är på väg ut i butik. Det är fyra nya Nötmixar och en ny smak i Cashewserien, samtliga i smart och återförslutningsbar påse. I Cashewserien blandas torrostade cashewnötter med Chili & habanero med hetta och mycket smak. Nötmixarna består av tre spännande premiumsmaker; Nötmix Cheddar, Chili […]

Rootfruit: Tydliga tecken på återhämtning i juli samt försäljningsrekord på chips

Rootfruitkoncernens försäljning i juli månad uppgick till 26,6 mkr jämfört med 28,0 mkr motsvarande period föregående år. En försäljningsminskning i månaden om ca 5% mot föregående år. Den pågående pandemin med nedstängning på vissa marknader och förändring av kundbeteenden har fortsatt viss påverkan på bolagets försäljningsutveckling på lösvikt. Läs mer Pressmeddelande-Rootfruit-Scandinavia-Försäljning-juli-2020

Rootfruit: Delårsrapport kvartal 2 2020

Ett starkare kvartalsresultat än föregående år trots utmaningar till följd av coronapandemin Andra kvartalet april – juni 2020 • Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 76,6 MSEK vilket motsvarar en minskning med 7 % jämfört med nettoomsättningen för samma period 2019 på 82,5 MSEK. Kvartalet inleddes i april med en nedgång på -13 % och […]

Rootfruit: Försäljningsökning med 7,6 % i juni jämfört med föregående år

Rootfruitkoncernens försäljning i juni uppgick till 26,8 Mkr jämfört med 24,9 Mkr samma månad föregående år motsvarande en försäljningsökning med 7,6 %. Efter två månader med försäljningsminskning mot förgående år ökade försäljning mot föregående år i juni. Läs mer

Rootfruit: Försäljningsutveckling maj 2020

Rootfruitkoncernens försäljning i maj uppgick till 25,0 Mkr jämfört med 29,2 Mkr samma månad föregående år motsvarande en försäljningsminskning med -14,4 %. Som ett led i att harmonisera redovisningsprinciperna i koncernen har marknadsrabatter på chips och smartsnacks för 2020 och jämförelseåret omklassificerats från en reduktion av nettoförsäljningen till omkostnader.

Rootfruit: Gårdschips utökar samarbetet med Schwarz Gruppe och Kaufland-kedjan i Tyskland.

I början av år 2020 expanderade Rootfruit Scandinavia AB in i Tyskland med varumärket Gårdschips. En affär etablerades med den tyska livsmedelskedjan Kaufland som ingår i Schwarz Gruppe. Från att inledningsvis ha fått distribution på samtliga av kedjans 480 hypermarkets så utökas nu affären till att omfatta samtliga 190 supermarkets i landet.Att Kaufland väljer att […]

Rootfruit: Flaggningsmeddelande

Björn Krasse, styrelseledamot i Rootfruit Scandinavia AB, har via det helägda bolaget Krasse & Co AB förvärvat ytterligare aktier i Rootfruit Scandinavia AB på Spotlight Stock Market. Efter transaktionen äger Krasse & Co AB 1.186.118 aktier i bolaget och har tillsammans med närstående en andel som uppgår till 10,1% av såväl kapital som röster i […]

Rootfruit: Försäljningsutveckling april 2020

Rootfruit: Försäljningsutveckling april 2020 Rootfruitkoncernens försäljning i april uppgick till 24 771 Tkr jämfört med 28 390 Tkr samma månad föregående år motsvarande en försäljningsminskning med -12,7 %. Som ett led i att harmonisera redovisningsprinciperna i koncernen har marknadsrabatter på chips och smartsnacks för 2020 och jämförelseåret omklassificerats från en reduktion av nettoför-säljningen till omkostnader. […]

Rootfruit: Delårsrapport kvartal 1 2020

Stark försäljning i kvartalet i en exceptionell tid Första kvartalet januari – mars 2020 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 81,9 MSEK vilket motsvarar en ökning med 9 % jämfört med nettoomsättningen för samma period 2019 på 75,0 MSEK. • Bruttomarginalen uppgick till 34,9% mot 39,4% föregående år. • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till […]

Rootfruit: Uppdaterad information med anledning av COVID-19.

Ny uppdatering med anledning av COVID-19 Vi uppdaterar marknaden regelbundet med relevant information avseende effekter av COVID-19. I samband med publiceringen av delårsrapporten för kvartal 1 2020 den 19 maj kommer vi att uppdatera prognosen för helåret 2020. Den 16 mars, respektive den 9 och 17 april, har Rootfruit lämnat uppdateringar till marknaden med anledning […]