Pressmeddelanden

  • ÅR

  • FILTER

Hittade 220 resultat, Sida 3 av 22

Premium Snacks Nordic AB: Peter Näslund Svartling ny CFO på Premium Snacks

Med anledning av att Jan Alestam avser att gå i pension under 2022 har Peter Näslund Svartling utsetts till ny CFO på Premium Snacks Nordic AB. Peter startar sin tjänst den 22 juni. Peter Näslund Svartling har gedigen erfarenhet inom redovisning och finans. Han har tidigare arbetat med revision, rapportering och controlling. Inom controlling har […]

Premium Snacks Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 2021

Fortsatt mycket bra tillväxt för Gårdschips, vilket driver totala tillväxten   Fjärde kvartalet oktober – december 2021 Nettoomsättningen för kvartalet ökade 5 % till 79,0 MSEK jämfört med 75,5 MSEK för samma period 2020. Bruttomarginalen minskade till 41,0 % (43,5 %). Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster minskade 35 % till 4,3 MSEK (6,6 MSEK). Resultat före […]

Premium Snacks Nordic: Gårdschips lanserar fler smaker av Brynt smör – uppföljare till smaksuccén

Nyheter från Gårdschips

I början av 2021 lanserade Gårdschips Brynt smör & Dill som omedelbart blev en säljsuccé. Företaget fortsätter nu att utveckla och satsa på den nya smaktrenden som de satt på marknaden.   Året inleds med två nya chipssmaker från varumärket Gårdschips som fortsätter fokusera på svenska smaker. De två nya smakerna Brynt smör & Röd […]

Premium Snacks Nordic har godkänts för listning på Nasdaq First North Growth Market

Premium Snacks Nordics AB (publ) (”Premium Snacks” eller ”Bolaget”) har idag erhållit godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 14 december 2021.   Nasdaq Stockholm har idag meddelat att Premium Snacks uppfyller listningskraven på Nasdaq First North Growth Market […]

Premium Snacks Nordic: Premium Snacks Nordic genomför listbyte till Nasdaq First North Growth Market och offentliggör bolagsbeskrivning

Premium Snacks Nordics AB (publ) (”Premium Snacks” eller ”Bolaget”) har ansökt om och erhållit villkorat godkännande för upptagande till handel på First North Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är planerad till tisdagen den 14 december 2021.   Premium Snacks har erhållit villkorat godkännande för upptagande till handel på […]

Premium Snacks Nordic: Delårsrapport kvartal 3 2021

Fortsatt tillväxt i tredje kvartalet med 32 % tillväxt för Gårdschips   Tredje kvartalet juli – september 2021 Nettoomsättningen för kvartalet ökade 1 % till 82,0 MSEK jämfört med 81,4 MSEK för samma period 2020. Bruttomarginalen ökade till 43,1 % (39,2 %). Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade 2 % till 6,0 MSEK (5,9 MSEK). Resultat […]

Premium Snacks Nordic: Styrelsen i Premium Snacks utser Magnus Agervald till t f VD

Med anledning av att Anna Wallin-Krasse den 11 november aviserade sin avgång som VD för Premium Snacks Nordic AB och idag meddelat styrelsen att hon av personliga skäl önskar tjänstledigt året ut, har styrelsen utsett Magnus Agervald till t f VD i Premium Snacks med dotterbolag. Magnus tillträder sin nya roll omgående.   Magnus är […]

Premium Snacks Nordic: VD-skifte i Premium Snacks Nordic AB våren 2022

Med anledning av att Anna Wallin-Krasse idag har aviserat sin avgång som VD för Premium Snacks Nordic AB våren 2022, kommer styrelsen omgående att inleda en rekryteringsprocess som syftar till att tillsätta en ny VD för Premium Snacks så snart som möjligt in på det nya året.   Anna har sedan 2016 framgångsrikt utvecklat Exotic […]

Premium Snacks Nordic: ICA inköp delistar distribution av Exotic Snacks lösviktsprodukter

ICA kommer per 1 mars 2022 inte längre lagerhålla och hantera den centrala distributionen av Exotic Snacks lösviktsprodukter omfattande 39 artiklar. Årsvärdet av den centrala distributionen uppgår till ca 26 mkr. Det är huvudsakligen ICAs mindre koncept Nära och Supermarket som berörs. Merparten av Exotic Snacks nuvarande lösviktsförsäljning sker till de större koncepten, Maxi och […]

Premium Snacks Nordic: Gårdchips produktionsanläggning i SNX Production AB är nu BRC-certifierad.

Premium Snacks Nordic produktionsbolag SNX Production AB har erhållit BRC-certifikat. I anläggningen tillverkas premiumchips under varumärket Gårdschips. BRC är den Globala standarden för livsmedelssäkerhet, för effektiv styrning av hygien och kvalitet i livsmedelsföretag. Standarden garanterar säkerhet, operativa kriterier och ser till att tillverkarna uppfyller sina rättsliga skyldigheter och ger till sist skydd för slutkonsumenten. För […]