Pressmeddelanden

  • ÅR

  • FILTER

Hittade 215 resultat, Sida 3 av 22

Premium Snacks Nordic: Delårsrapport kvartal 3 2021

Fortsatt tillväxt i tredje kvartalet med 32 % tillväxt för Gårdschips   Tredje kvartalet juli – september 2021 Nettoomsättningen för kvartalet ökade 1 % till 82,0 MSEK jämfört med 81,4 MSEK för samma period 2020. Bruttomarginalen ökade till 43,1 % (39,2 %). Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade 2 % till 6,0 MSEK (5,9 MSEK). Resultat […]

Premium Snacks Nordic: Styrelsen i Premium Snacks utser Magnus Agervald till t f VD

Med anledning av att Anna Wallin-Krasse den 11 november aviserade sin avgång som VD för Premium Snacks Nordic AB och idag meddelat styrelsen att hon av personliga skäl önskar tjänstledigt året ut, har styrelsen utsett Magnus Agervald till t f VD i Premium Snacks med dotterbolag. Magnus tillträder sin nya roll omgående.   Magnus är […]

Premium Snacks Nordic: VD-skifte i Premium Snacks Nordic AB våren 2022

Med anledning av att Anna Wallin-Krasse idag har aviserat sin avgång som VD för Premium Snacks Nordic AB våren 2022, kommer styrelsen omgående att inleda en rekryteringsprocess som syftar till att tillsätta en ny VD för Premium Snacks så snart som möjligt in på det nya året.   Anna har sedan 2016 framgångsrikt utvecklat Exotic […]

Premium Snacks Nordic: ICA inköp delistar distribution av Exotic Snacks lösviktsprodukter

ICA kommer per 1 mars 2022 inte längre lagerhålla och hantera den centrala distributionen av Exotic Snacks lösviktsprodukter omfattande 39 artiklar. Årsvärdet av den centrala distributionen uppgår till ca 26 mkr. Det är huvudsakligen ICAs mindre koncept Nära och Supermarket som berörs. Merparten av Exotic Snacks nuvarande lösviktsförsäljning sker till de större koncepten, Maxi och […]

Premium Snacks Nordic: Gårdchips produktionsanläggning i SNX Production AB är nu BRC-certifierad.

Premium Snacks Nordic produktionsbolag SNX Production AB har erhållit BRC-certifikat. I anläggningen tillverkas premiumchips under varumärket Gårdschips. BRC är den Globala standarden för livsmedelssäkerhet, för effektiv styrning av hygien och kvalitet i livsmedelsföretag. Standarden garanterar säkerhet, operativa kriterier och ser till att tillverkarna uppfyller sina rättsliga skyldigheter och ger till sist skydd för slutkonsumenten. För […]

Premium Snacks Nordic: Delårsrapport kvartal 2 2021

Premium Snacks Nordic: Stark försäljningsutveckling i kvartalet och ytterligare förbättrad lönsamhet   Andra kvartalet april – juni 2021 Nettoomsättningen för kvartalet ökade till 84,8 MSEK jämfört med 76,5 MSEK för samma period 2020. Bruttomarginalen ökade till 43,1 % (39,1 %). Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade till 6,3 MSEK (3,8 MSEK). Resultat före skatt ökade till […]

Premium Snacks Nordic: Nytt från Gårdschips som lyfter chipshyllan!

Premium Snacks Nordic utvecklar varumärket Gårdschips vidare och lanserar under hösten flertalet nya premiumchips i ny uppdaterad förpackningsdesign. Sensommaren inleds med flertalet nya premiumchips från varumärket Gårdschips, nyheter som kommer att finnas i butikshyllorna fr.o.m. vecka 33. Hösten inleds med Backyard BBQ som är en mustig och spännande rökig smak. Gårdschips meddelar även att de […]

Premium Snacks Nordic: Nyheter från Exotic Snacks – Förstärker greppet som helhetsleverantör av nötter & natursnacks

Premium Snacks Nordic utvecklar sitt varumärke Exotic Snacks och förstärker sina positioner inom påsförpackade nötter med flertalet nyheter som förväntas lyfta både försäljning och varumärke. Under senaste året har konsumtionen av snacks ökat stort och Exotic Snacks har tagit marknadsandelar på svensk dagligvaruhandel. Som ett led i att säkra fortsatt framgång har företaget under det […]

Premium Snacks Nordic: Hållbarhetsredovisning 2020

Nu släpper vi Premium Snacks Nordic-koncernens redogörelse för 2020 års hållbarhetsarbete. Inom Premium Snacks och våra verksamheter arbetar vi aktivt med hållbarhet och väger in dess olika aspekter i vårt dagliga arbete. Med hjälp av en hållbarhetsredovisning får vi en överblick över hur vi bidrar till en långsiktig hållbar utveckling och hur vår påverkan på […]

Premium Snacks Nordic: Kommuniké från årsstämma 2021-05-25

Hans Berggren valdes till ordförande att leda årsstämman. Vid stämman var 5 410 508 aktier av totalt 13 251 653 aktier representerade vilket motsvaras av ca 41% av rösterna. Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen och styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stämman beslutade att disponera vinsten enligt styrelsens förslag innebärande att de till förfogande […]