Pressmeddelanden

  • ÅR

  • FILTER

Hittade 220 resultat, Sida 4 av 22

Premium Snacks Nordic: Delårsrapport kvartal 2 2021

Premium Snacks Nordic: Stark försäljningsutveckling i kvartalet och ytterligare förbättrad lönsamhet   Andra kvartalet april – juni 2021 Nettoomsättningen för kvartalet ökade till 84,8 MSEK jämfört med 76,5 MSEK för samma period 2020. Bruttomarginalen ökade till 43,1 % (39,1 %). Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade till 6,3 MSEK (3,8 MSEK). Resultat före skatt ökade till […]

Premium Snacks Nordic: Nytt från Gårdschips som lyfter chipshyllan!

Premium Snacks Nordic utvecklar varumärket Gårdschips vidare och lanserar under hösten flertalet nya premiumchips i ny uppdaterad förpackningsdesign. Sensommaren inleds med flertalet nya premiumchips från varumärket Gårdschips, nyheter som kommer att finnas i butikshyllorna fr.o.m. vecka 33. Hösten inleds med Backyard BBQ som är en mustig och spännande rökig smak. Gårdschips meddelar även att de […]

Premium Snacks Nordic: Nyheter från Exotic Snacks – Förstärker greppet som helhetsleverantör av nötter & natursnacks

Premium Snacks Nordic utvecklar sitt varumärke Exotic Snacks och förstärker sina positioner inom påsförpackade nötter med flertalet nyheter som förväntas lyfta både försäljning och varumärke. Under senaste året har konsumtionen av snacks ökat stort och Exotic Snacks har tagit marknadsandelar på svensk dagligvaruhandel. Som ett led i att säkra fortsatt framgång har företaget under det […]

Premium Snacks Nordic: Hållbarhetsredovisning 2020

Nu släpper vi Premium Snacks Nordic-koncernens redogörelse för 2020 års hållbarhetsarbete. Inom Premium Snacks och våra verksamheter arbetar vi aktivt med hållbarhet och väger in dess olika aspekter i vårt dagliga arbete. Med hjälp av en hållbarhetsredovisning får vi en överblick över hur vi bidrar till en långsiktig hållbar utveckling och hur vår påverkan på […]

Premium Snacks Nordic: Kommuniké från årsstämma 2021-05-25

Hans Berggren valdes till ordförande att leda årsstämman. Vid stämman var 5 410 508 aktier av totalt 13 251 653 aktier representerade vilket motsvaras av ca 41% av rösterna. Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen och styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stämman beslutade att disponera vinsten enligt styrelsens förslag innebärande att de till förfogande […]

Premium Snacks Nordic: Delårsrapport kvartal 1 2021

Stark resultatutveckling i första kvartalet Första kvartalet januari – mars 2021 Nettoomsättningen för kvartalet minskade till 76,1 MSEK jämfört med 81,9 MSEK för samma period 2020. Bruttomarginalen ökade till 41,5 % (34,9 %). Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade till 2,7 MSEK (0,8 MSEK). Resultat före skatt ökade till -0,5 MSEK (-2,0 MSEK). Kassaflödet från den […]

Premium Snacks Nordic: Säkrar affärer för ca. 75 MSEK

Premium Snacks Nordic har i full konkurrens tecknat nytt 3-årsavtal med ICA MAXI Öst, en gruppering av Maxi butiker i Sverige. Affären är värd ca. 25 MSEK per år. Avtalet gäller ”Branded Concept” för natursnacks under varumärket Exotic Snacks, det ledande varumärket inom kategorin natursnacks. ”Det gläder oss att ha fått förnyat förtroende från ICA […]

Premium Snacks Nordic: Stärker bolagets ledning kommersiellt

Som ett led i bolagets tillväxtresa och satsning mot att bli den ledande snacksleverantören i Norden förstärks organisationen med en kommersiell chef i Henrik Elfwing. Henrik har en gedigen bakgrund inom försäljning från både globala företag som Mars, Cadbury och Sara Lee samt även entreprenörsföretag såsom exempelvis BUBS Godis där Henrik var VD under cirka […]

Premium Snacks Nordic: Ny aktieägare flaggar för innehav om 8,7%

Styrelsen har informerats att Per Ekstrand och bolag kontrollerade av Per Ekstrand sedan företaget kommunicerade sina nya finansiella mål den 22:a december 2020 och fram till och med den 4:e mars 2021 har förvärvat totalt 1 150 000 aktier i Premium Snacks Nordic AB motsvarande 8.7% av aktierna och rösterna i bolaget. Förvärvet har skett genom kapital- och […]

Premium Snacks Nordic: Delårsrapport kvartal 3 2020

Stark resultatutveckling i tredje kvartalet Tredje kvartalet juli – september 2020 Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 81,4 MSEK jämfört med 82,6 MSEK för samma period 2019 Bruttomarginalen ökade till 39,2 % (36,1 %). Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade till 5,9 MSEK (2,1 MSEK). Resultat före skatt ökade till 2,9 MSEK (–0,3 MSEK). Kassaflödet från […]