Pressmeddelanden

  • ÅR

  • FILTER

Hittade 208 resultat, Sida 4 av 21

Premium Snacks Nordic: Gårdschips lyfter svenska smaker i chipshyllan – Nu kommer Brynt smör med dill

Premium Snacks Nordic fortsätter att satsa på spännande smaker och är smakledare inom premiumchips. Inget företag har så många unika smaker inom segmentet premiumchips.  Året inleds med flertalet nya produkter från varumärket Gårdschips. Den nya chipssmaken med Brynt smör och dill kommer att finnas i butikshyllorna fr.o.m. vecka 3. I ett senare skede under våren, […]

Premium Snacks Nordic: Äntligen smaksatta valnötter – Exotic Snacks innoverar i nötkategorin

Exotic Snacks kickstartar 2021 med en innovativ och klockren utveckling av smaksatta valnötter i snackshyllan. Nyheterna finns i butik fr.o.m. vecka 3. Exotic Snacks välkomnar nyheterna Valnötter med tre olika smaksättningar. Företaget, som enligt AC Nielsen är marknadsledande A-Brand inom naturella valnötter, har under en längre tid sett en ökad efterfrågan på valnötter generellt. En […]

Bokslutskommuniké 2020

Stark resultatutveckling och kassaflöde i kvartalet, och på helåret 40% EBITDA-tillväxt mot 2019 Styrelsen och verkställande direktören för koncernen avger härmed delårsrapport för fjärde kvartalet 2020. Fjärde kvartalet september – december 2020 Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 75,5 MSEK (84,8 MSEK) Bruttomarginalen ökade till 43,5 % (37,7 %). Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade till […]

Premium Snacks Nordic: Förändrar till fossilfri chipsproduktion från och med januari 2021

Som ett led i koncernens arbete med hållbarhet, med syfte att minska bolagets klimatpåverkan från produktionen i fabriken i Laholm, kommer uppvärmning för chipsproduktion från januari 2021 att drivas med biogas. Anläggningen använder sedan tidigare 100% förnybar el. Detta innebär att fabriken uppnått ett viktigt hållbarhetsmål – att driva fossilfri chipsproduktion i Laholm.   Läs […]

Premium Snacks Nordic fastställer nya finansiella mål

Premium Snacks Nordic AB (publ) fortsätter att växa och har fastställt nya långsiktiga finansiella mål som gäller från och med 2021. Premium Snacks nya långsiktiga mål är: Att organiskt öka försäljningen snabbare än marknadstillväxten för snacks. Den årliga tillväxten ska över tid överstiga 10%, inklusive mindre kompletteringsförvärv i syfte att konsolidera marknaden. Att inom respektive […]

Premium Snacks Nordic: Försäljningsutveckling under november och nya konceptaffärer inför 2021

Koncernens försäljning i november uppgick till 23,6 Mkr jämfört med 25,7 Mkr samma månad föregående år motsvarande en försäljningsminskning med drygt 8 %. Ett mindre tapp i försäljningsutveckling jämfört med oktober månad. Minskningen är relaterad till lösviktsförsäljningen. Fram t o m Q3 har nya konceptaffärer för ca 7 MSEK tecknats inom ramen för Exotic Snacks […]

Premium Snacks Nordic: Uppdatering försäljningsutveckling och information med anledning av COVID-19

Koncernens försäljning i oktober månad uppgick till 26,3 MSEK jämfört med 33,1 MSEK för motsvarande period föregående år. Försäljning ackumulerat för året t.o.m. oktober uppgick till 266 MSEK jämfört med 273 MSEK föregående år. Merparten av försäljningsnedgången i månaden är relaterat till tappet på Exotic Snacks lösviktsförsäljning p.g.a. COVID-19. Styrelsens och ledningens bedömning är att […]

Premium Snacks Nordic: Första handelsdag på Spotlight under nytt namn och ny hemsida

Idag är första handelsdagen under bolagets nya namn Premium Snacks Nordic AB. Företaget är noterat på Spotlight Stock Market, aktienamnet är Premium Snacks och aktiens kortnamn är ”SNX”. Samtidigt lanseras bolagets nya hemsida https://www.premiumsnacksnordic.com   Läs mer Pressmeddelande_Premium Snacks Nordic_ 201109

Rootfruit: Rootfruit Scandinavia byter namn till Premium Snacks Nordic AB

Som kommunicerades den 12 oktober 2020 så röstade extra bolagsstämman igenom namnbytet till Premium Snacks Nordic AB och nu är namnändringen registrerad på Bolagsverket. Bolaget kommer att handlas under det nya aktienamnet Premium Snacks och kortnamnet blir ”SNX” på Spotlight Stock Market från och med den 9 november 2Pressmeddelande Rootfruit Scandinavia 23 oktober 2020. CSI […]

Rootfruit: Stark försäljning i september

Den positiva försäljningstrenden fortsatte i september med en ökning på 4% mot föregående år Koncernens försäljning uppgick till 27,6 Mkr jämfört med 26,5 Mkr motsvarande period föregående år. Det är andra månaden efter utbrottet av COVID -19 som bolaget överträffar föregående års försäljning på månadsbasis. Att koncernen ökar sin försäljning trots det rådande läget i […]