Pressmeddelanden

2024

Exotic Snacks lager- och produktionsanläggning i Länna har erhållit BRC-certifikat. I anläggningen packas och distribueras främst...
Premium Snacks Nordic AB:s årsstämma 2024 ägde rum onsdagen den 15 maj på Speditionsvägen 36 i Skogås. Nedan huvudsakliga...
Kraftig omsättningsökning i kvartalet (+28%) drivet av det påsförpackade sortimentet inom nötter som växte med +53% Första...
Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2023. Premium Snacks Nordics Årsredovisning 2023 finns att tillgå i...
2024-04-15 18:00 Kallelse till årsstämma 2024 Regulatory
Styrelsen i Premium Snacks Nordic AB (publ), 556717-1185, kallar härmed till årsstämma. Datum: 15 maj 2024 Tid: 15:00. Lokalen öppnas...
Försäljningsrekord i kvartalet med en omsättning på 100 MSEK (+20,6%). Även starkt helår med 371 MSEK (+14,6%) drivet av...

2023

Premium Snacks Nordic AB (publ) har sagt upp likviditetsgarantuppdraget med Erik Penser och har utsett Carnegie Investment Bank AB till ny likviditetsgarant...
Tredje kvartalet juli – september 2023 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2023 Väsentliga händelser efter 30 september...
Bolaget kommer, med start från och med den 9 oktober 2023, att anlita Erik Penser Bank som likviditetsgarant. Erik Penser Bank kommer att säkerställa...
2023-08-18 08:00 DELÅRSRAPPORT KVARTAL 2 2023 Regulatory MAR
Andra kvartalet april - juni 2023 Väsentliga händelser under andra kvartalet 2023 Väsentliga händelser efter 30 juni Resultatprognos...