Pressmeddelanden

  • ÅR

  • FILTER

Hittade 212 resultat, Sida 4 av 22

Premium Snacks Nordic: Ny aktieägare flaggar för innehav om 8,7%

Styrelsen har informerats att Per Ekstrand och bolag kontrollerade av Per Ekstrand sedan företaget kommunicerade sina nya finansiella mål den 22:a december 2020 och fram till och med den 4:e mars 2021 har förvärvat totalt 1 150 000 aktier i Premium Snacks Nordic AB motsvarande 8.7% av aktierna och rösterna i bolaget. Förvärvet har skett genom kapital- och […]

Premium Snacks Nordic: Delårsrapport kvartal 3 2020

Stark resultatutveckling i tredje kvartalet Tredje kvartalet juli – september 2020 Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 81,4 MSEK jämfört med 82,6 MSEK för samma period 2019 Bruttomarginalen ökade till 39,2 % (36,1 %). Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade till 5,9 MSEK (2,1 MSEK). Resultat före skatt ökade till 2,9 MSEK (–0,3 MSEK). Kassaflödet från […]

Premium Snacks Nordic: Gårdschips utökar samarbetet med livsmedelsgrossisten Dagrofa i Danmark

Premium Snacks Nordics varumärke Gårdschips stärker sin position på den danska marknaden. Under december 2020 slöts ett bredare samarbete mellan Premium Snacks Nordic och livsmedelsgrossisten Dagrofa A/S. Gårdschips kompletta sortiment av premiumchips samt functional snacks blir tillgängliga för grossistens samtliga butikskedjor (Meny, SPAR, Min Købmand och LetKøb och Dagrofa Foodservice). Sortimentet får fasta listningar på […]

Premium Snacks Nordic: Gårdschips storsatsar med Quinoachips i ny design framtaget i samarbete med den strategiska designbyrån Super Tuesday

Premium Snacks Nordic fortsätter att satsa innovativt i premiumsegmentet med nyheter inom området Functional Snacks. Nu välkomnar vi Quinoachips i sortimentet och fr.o.m. vecka 3 kommer nyheterna att finnas i butikshyllorna.   Nu gör Gårdschips en storsatsning inom Quinoachips med produkter baserade på quinoa, vilket redan är känt av konsumenten som ett hälsosamt livsmedel. Produkterna […]

Premium Snacks Nordic: Gårdschips lyfter svenska smaker i chipshyllan – Nu kommer Brynt smör med dill

Premium Snacks Nordic fortsätter att satsa på spännande smaker och är smakledare inom premiumchips. Inget företag har så många unika smaker inom segmentet premiumchips.  Året inleds med flertalet nya produkter från varumärket Gårdschips. Den nya chipssmaken med Brynt smör och dill kommer att finnas i butikshyllorna fr.o.m. vecka 3. I ett senare skede under våren, […]

Premium Snacks Nordic: Äntligen smaksatta valnötter – Exotic Snacks innoverar i nötkategorin

Exotic Snacks kickstartar 2021 med en innovativ och klockren utveckling av smaksatta valnötter i snackshyllan. Nyheterna finns i butik fr.o.m. vecka 3. Exotic Snacks välkomnar nyheterna Valnötter med tre olika smaksättningar. Företaget, som enligt AC Nielsen är marknadsledande A-Brand inom naturella valnötter, har under en längre tid sett en ökad efterfrågan på valnötter generellt. En […]

Bokslutskommuniké 2020

Stark resultatutveckling och kassaflöde i kvartalet, och på helåret 40% EBITDA-tillväxt mot 2019 Styrelsen och verkställande direktören för koncernen avger härmed delårsrapport för fjärde kvartalet 2020. Fjärde kvartalet september – december 2020 Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 75,5 MSEK (84,8 MSEK) Bruttomarginalen ökade till 43,5 % (37,7 %). Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade till […]

Premium Snacks Nordic: Förändrar till fossilfri chipsproduktion från och med januari 2021

Som ett led i koncernens arbete med hållbarhet, med syfte att minska bolagets klimatpåverkan från produktionen i fabriken i Laholm, kommer uppvärmning för chipsproduktion från januari 2021 att drivas med biogas. Anläggningen använder sedan tidigare 100% förnybar el. Detta innebär att fabriken uppnått ett viktigt hållbarhetsmål – att driva fossilfri chipsproduktion i Laholm.   Läs […]

Premium Snacks Nordic fastställer nya finansiella mål

Premium Snacks Nordic AB (publ) fortsätter att växa och har fastställt nya långsiktiga finansiella mål som gäller från och med 2021. Premium Snacks nya långsiktiga mål är: Att organiskt öka försäljningen snabbare än marknadstillväxten för snacks. Den årliga tillväxten ska över tid överstiga 10%, inklusive mindre kompletteringsförvärv i syfte att konsolidera marknaden. Att inom respektive […]

Premium Snacks Nordic: Försäljningsutveckling under november och nya konceptaffärer inför 2021

Koncernens försäljning i november uppgick till 23,6 Mkr jämfört med 25,7 Mkr samma månad föregående år motsvarande en försäljningsminskning med drygt 8 %. Ett mindre tapp i försäljningsutveckling jämfört med oktober månad. Minskningen är relaterad till lösviktsförsäljningen. Fram t o m Q3 har nya konceptaffärer för ca 7 MSEK tecknats inom ramen för Exotic Snacks […]