Pressmeddelanden

  • ÅR

  • FILTER

Hittade 190 resultat, Sida 4 av 19

Rootfruit: Flaggningsmeddelande

Björn Krasse, styrelseledamot i Rootfruit Scandinavia AB, har via det helägda bolaget Krasse & Co AB förvärvat ytterligare aktier i Rootfruit Scandinavia AB på Spotlight Stock Market. Efter transaktionen äger Krasse & Co AB 1.186.118 aktier i bolaget och har tillsammans med närstående en andel som uppgår till 10,1% av såväl kapital som röster i […]

Rootfruit: Försäljningsutveckling april 2020

Rootfruit: Försäljningsutveckling april 2020 Rootfruitkoncernens försäljning i april uppgick till 24 771 Tkr jämfört med 28 390 Tkr samma månad föregående år motsvarande en försäljningsminskning med -12,7 %. Som ett led i att harmonisera redovisningsprinciperna i koncernen har marknadsrabatter på chips och smartsnacks för 2020 och jämförelseåret omklassificerats från en reduktion av nettoför-säljningen till omkostnader. […]

Rootfruit: Delårsrapport kvartal 1 2020

Stark försäljning i kvartalet i en exceptionell tid Första kvartalet januari – mars 2020 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 81,9 MSEK vilket motsvarar en ökning med 9 % jämfört med nettoomsättningen för samma period 2019 på 75,0 MSEK. • Bruttomarginalen uppgick till 34,9% mot 39,4% föregående år. • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till […]

Rootfruit: Uppdaterad information med anledning av COVID-19.

Ny uppdatering med anledning av COVID-19 Vi uppdaterar marknaden regelbundet med relevant information avseende effekter av COVID-19. I samband med publiceringen av delårsrapporten för kvartal 1 2020 den 19 maj kommer vi att uppdatera prognosen för helåret 2020. Den 16 mars, respektive den 9 och 17 april, har Rootfruit lämnat uppdateringar till marknaden med anledning […]

Rootfruit: Försäljningsutveckling i mars och kvartal 1 samt ny information med anledning av COVID-19.

Försäljning i mars och första kvartalet 2020 Rootfruitkoncernens försäljning i mars uppgick till 27 819 Tkr jämfört med 26 665 Tkr samma månad föregående år motsvarande en försäljningsökning med +4,3 %. Rootfruitkoncernens försäljning första kvartalet 2020 uppgick till 80 695 Tkr jämfört med 75 051 Tkr samma kvartal föregående år motsvarande en försäljningsökning med +7,5 %. Klicka […]

Rootfruit: Tiedote koskien COVID-19-Koronavirusta

Käynnissä olevan covid-19-koronavirusepidemian ja sen yhteiskunnallisten vaikutusten vuoksi tiedotamme yleisesti niistä toimenpiteistä, joihin Rootfruit Scandinavia Oy on ryhtynyt. Covid-19-viruksen vaikutus toimintaamme on tällä hetkellä vähäinen. Napsauta tätä saadaksesi lisätietoja

Rootfruit: Stark tillväxt i februari, försäljningen steg med 19%

Rootfruits försäljning i februari 2020 uppgick till 27,8 (23,3) MSEK vilket motsvarade en försäljningstillväxt på ca: 19% i jämförelse med motsvarande period 2019.

Rootfruit: Information med anledning av Covid-19

Mot bakgrund av pågående utbrott av COVID-19 och dess samhällspåverkan följer här en allmän information om vilka åtgärder som vidtas av Rootfruit Scandinavia AB. I dagsläget har Covid-19 en marginell påverkan på vår verksamhet. Klicka här för mer information

Rootfruit: Fortsatt tillväxt i kvartalet och kraftigt ökat helårsresultat

Fortsatt tillväxt i kvartalet oktober – december 2019 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 83,8 MSEK vilket motsvarar en ökning med 11 % jämfört med nettoomsättningen för samma period proforma 2018 på 75,0 MSEK. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,0 MSEK. Proforma sista kvartalet 2018 var EBITDA 4,7 MSEK. Resultat före skatt uppgick till 0,1 […]

Rootfruit: Fortsätter sin framtidssatsning, Marie Eklund ansluter som Marknads- och produktchef, Thomas Lindström, vice VD lämnar bolaget i maj

Som ett led i den fortsatta expansionen inom Rootfruit, stärker bolaget upp med en marknads/produktchef i Marie Eklund. Marie Eklund kommer senast från Fontana Food AB i en roll som marknadschef och innan dess var Marie på Valio Sverige AB. Marie har mångårig erfarenhet inom livsmedelsindustrin, marknadsföring och produktutveckling. ”Det känns väldigt positivt att få […]