Pressmeddelanden

  • ÅR

  • FILTER

Hittade 208 resultat, Sida 5 av 21

Rootfruit: Försäljningen under augusti påvisar fortsatt återhämtning inom Exotic Snacks lösviktskoncept

Rootfruitkoncernens försäljning i augusti uppgick till 27,2 Mkr jämfört med 28,1 Mkr motsvarande period föregående år. En försäljningsminskning i månaden om ca 3% mot föregående år. Den pågående pandemin med nedstängning på vissa marknader och förändring av kundbeteenden har fortsatt viss påverkan på bolagets försäljningsutveckling. Bolaget erfar dock fortsatt en återhämtning med Exotic Snacks lösviktskoncept […]

Rootfruit Scandinavia på Erik Penser Bank Bolagsdag

Rootfruit Scandiavias VD Anna Wallin-Krasse deltog på Erik Penser Bank Bolagsdag idag den 16 september 2020. Se presentationen här: Schema: 12:00-12.05 EPB inleder 12.05-12.45 Midsona 12.55-13.35 Rootfruit 13.45-14.25 Axfood 14.25-14.45 Paus 14.45-15.25 ZetaDisplay 15.35-16.05 ICA 16.05-16.10 EPB Avslutar   https://www.youtube.com/watch?v=-PJki7nUoJg&feature=youtu.be

Rootfruit: Nötmixar i ny tappning – Med svenska folkets favoritsmaker

Nytt i butikshyllan: Fyra nyheter från varumärket Exotic Snacks är på väg ut i butik. Det är fyra nya Nötmixar och en ny smak i Cashewserien, samtliga i smart och återförslutningsbar påse. I Cashewserien blandas torrostade cashewnötter med Chili & habanero med hetta och mycket smak. Nötmixarna består av tre spännande premiumsmaker; Nötmix Cheddar, Chili […]

Rootfruit: Tydliga tecken på återhämtning i juli samt försäljningsrekord på chips

Rootfruitkoncernens försäljning i juli månad uppgick till 26,6 mkr jämfört med 28,0 mkr motsvarande period föregående år. En försäljningsminskning i månaden om ca 5% mot föregående år. Den pågående pandemin med nedstängning på vissa marknader och förändring av kundbeteenden har fortsatt viss påverkan på bolagets försäljningsutveckling på lösvikt. Läs mer Pressmeddelande-Rootfruit-Scandinavia-Försäljning-juli-2020

Rootfruit: Delårsrapport kvartal 2 2020

Ett starkare kvartalsresultat än föregående år trots utmaningar till följd av coronapandemin Andra kvartalet april – juni 2020 • Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 76,6 MSEK vilket motsvarar en minskning med 7 % jämfört med nettoomsättningen för samma period 2019 på 82,5 MSEK. Kvartalet inleddes i april med en nedgång på -13 % och […]

Rootfruit: Försäljningsökning med 7,6 % i juni jämfört med föregående år

Rootfruitkoncernens försäljning i juni uppgick till 26,8 Mkr jämfört med 24,9 Mkr samma månad föregående år motsvarande en försäljningsökning med 7,6 %. Efter två månader med försäljningsminskning mot förgående år ökade försäljning mot föregående år i juni. Läs mer

Rootfruit: Försäljningsutveckling maj 2020

Rootfruitkoncernens försäljning i maj uppgick till 25,0 Mkr jämfört med 29,2 Mkr samma månad föregående år motsvarande en försäljningsminskning med -14,4 %. Som ett led i att harmonisera redovisningsprinciperna i koncernen har marknadsrabatter på chips och smartsnacks för 2020 och jämförelseåret omklassificerats från en reduktion av nettoförsäljningen till omkostnader.

Rootfruit: Gårdschips utökar samarbetet med Schwarz Gruppe och Kaufland-kedjan i Tyskland.

I början av år 2020 expanderade Rootfruit Scandinavia AB in i Tyskland med varumärket Gårdschips. En affär etablerades med den tyska livsmedelskedjan Kaufland som ingår i Schwarz Gruppe. Från att inledningsvis ha fått distribution på samtliga av kedjans 480 hypermarkets så utökas nu affären till att omfatta samtliga 190 supermarkets i landet.Att Kaufland väljer att […]

Rootfruit: Flaggningsmeddelande

Björn Krasse, styrelseledamot i Rootfruit Scandinavia AB, har via det helägda bolaget Krasse & Co AB förvärvat ytterligare aktier i Rootfruit Scandinavia AB på Spotlight Stock Market. Efter transaktionen äger Krasse & Co AB 1.186.118 aktier i bolaget och har tillsammans med närstående en andel som uppgår till 10,1% av såväl kapital som röster i […]

Rootfruit: Försäljningsutveckling april 2020

Rootfruit: Försäljningsutveckling april 2020 Rootfruitkoncernens försäljning i april uppgick till 24 771 Tkr jämfört med 28 390 Tkr samma månad föregående år motsvarande en försäljningsminskning med -12,7 %. Som ett led i att harmonisera redovisningsprinciperna i koncernen har marknadsrabatter på chips och smartsnacks för 2020 och jämförelseåret omklassificerats från en reduktion av nettoför-säljningen till omkostnader. […]