Pressmeddelanden

  • ÅR

  • FILTER

Hittade 215 resultat, Sida 5 av 22

Premium Snacks Nordic: Förändrar till fossilfri chipsproduktion från och med januari 2021

Som ett led i koncernens arbete med hållbarhet, med syfte att minska bolagets klimatpåverkan från produktionen i fabriken i Laholm, kommer uppvärmning för chipsproduktion från januari 2021 att drivas med biogas. Anläggningen använder sedan tidigare 100% förnybar el. Detta innebär att fabriken uppnått ett viktigt hållbarhetsmål – att driva fossilfri chipsproduktion i Laholm.   Läs […]

Premium Snacks Nordic fastställer nya finansiella mål

Premium Snacks Nordic AB (publ) fortsätter att växa och har fastställt nya långsiktiga finansiella mål som gäller från och med 2021. Premium Snacks nya långsiktiga mål är: Att organiskt öka försäljningen snabbare än marknadstillväxten för snacks. Den årliga tillväxten ska över tid överstiga 10%, inklusive mindre kompletteringsförvärv i syfte att konsolidera marknaden. Att inom respektive […]

Premium Snacks Nordic: Försäljningsutveckling under november och nya konceptaffärer inför 2021

Koncernens försäljning i november uppgick till 23,6 Mkr jämfört med 25,7 Mkr samma månad föregående år motsvarande en försäljningsminskning med drygt 8 %. Ett mindre tapp i försäljningsutveckling jämfört med oktober månad. Minskningen är relaterad till lösviktsförsäljningen. Fram t o m Q3 har nya konceptaffärer för ca 7 MSEK tecknats inom ramen för Exotic Snacks […]

Premium Snacks Nordic: Uppdatering försäljningsutveckling och information med anledning av COVID-19

Koncernens försäljning i oktober månad uppgick till 26,3 MSEK jämfört med 33,1 MSEK för motsvarande period föregående år. Försäljning ackumulerat för året t.o.m. oktober uppgick till 266 MSEK jämfört med 273 MSEK föregående år. Merparten av försäljningsnedgången i månaden är relaterat till tappet på Exotic Snacks lösviktsförsäljning p.g.a. COVID-19. Styrelsens och ledningens bedömning är att […]

Premium Snacks Nordic: Första handelsdag på Spotlight under nytt namn och ny hemsida

Idag är första handelsdagen under bolagets nya namn Premium Snacks Nordic AB. Företaget är noterat på Spotlight Stock Market, aktienamnet är Premium Snacks och aktiens kortnamn är ”SNX”. Samtidigt lanseras bolagets nya hemsida https://www.premiumsnacksnordic.com   Läs mer Pressmeddelande_Premium Snacks Nordic_ 201109

Rootfruit: Rootfruit Scandinavia byter namn till Premium Snacks Nordic AB

Som kommunicerades den 12 oktober 2020 så röstade extra bolagsstämman igenom namnbytet till Premium Snacks Nordic AB och nu är namnändringen registrerad på Bolagsverket. Bolaget kommer att handlas under det nya aktienamnet Premium Snacks och kortnamnet blir ”SNX” på Spotlight Stock Market från och med den 9 november 2Pressmeddelande Rootfruit Scandinavia 23 oktober 2020. CSI […]

Rootfruit: Stark försäljning i september

Den positiva försäljningstrenden fortsatte i september med en ökning på 4% mot föregående år Koncernens försäljning uppgick till 27,6 Mkr jämfört med 26,5 Mkr motsvarande period föregående år. Det är andra månaden efter utbrottet av COVID -19 som bolaget överträffar föregående års försäljning på månadsbasis. Att koncernen ökar sin försäljning trots det rådande läget i […]

Rootfruit: Försäljningen under augusti påvisar fortsatt återhämtning inom Exotic Snacks lösviktskoncept

Rootfruitkoncernens försäljning i augusti uppgick till 27,2 Mkr jämfört med 28,1 Mkr motsvarande period föregående år. En försäljningsminskning i månaden om ca 3% mot föregående år. Den pågående pandemin med nedstängning på vissa marknader och förändring av kundbeteenden har fortsatt viss påverkan på bolagets försäljningsutveckling. Bolaget erfar dock fortsatt en återhämtning med Exotic Snacks lösviktskoncept […]

Rootfruit Scandinavia på Erik Penser Bank Bolagsdag

Rootfruit Scandiavias VD Anna Wallin-Krasse deltog på Erik Penser Bank Bolagsdag idag den 16 september 2020. Se presentationen här: Schema: 12:00-12.05 EPB inleder 12.05-12.45 Midsona 12.55-13.35 Rootfruit 13.45-14.25 Axfood 14.25-14.45 Paus 14.45-15.25 ZetaDisplay 15.35-16.05 ICA 16.05-16.10 EPB Avslutar   https://www.youtube.com/watch?v=-PJki7nUoJg&feature=youtu.be

Rootfruit: Nötmixar i ny tappning – Med svenska folkets favoritsmaker

Nytt i butikshyllan: Fyra nyheter från varumärket Exotic Snacks är på väg ut i butik. Det är fyra nya Nötmixar och en ny smak i Cashewserien, samtliga i smart och återförslutningsbar påse. I Cashewserien blandas torrostade cashewnötter med Chili & habanero med hetta och mycket smak. Nötmixarna består av tre spännande premiumsmaker; Nötmix Cheddar, Chili […]