Pressmeddelanden

  • ÅR

  • FILTER

Hittade 186 resultat, Sida 5 av 19

Rootfruit: Höjd försäljningsprognos för helåret

Tredje kvartalet juli – september 2019 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 80,2 MSEK vilket motsvarar en ökning med 11 % jämfört med nettoomsättningen för samma period proforma 2018 på 72,1 MSEK. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,1 MSEK. Proforma tredje kvartalet 2018 var EBITDA 3,1 MSEK. Resultat före skatt uppgick till -0,3 MSEK jämfört med proforma […]

Stark oktobermånad, försäljningen steg med 12%.

Rootfruits försäljning i oktober 2019 uppgick till 32,5 (29) MSEK vilket motsvarade en försäljningstillväxt på ca: 12% i jämförelse med motsvarande period 2018.  

Rootfruit: Stort antal nya affärer inom Exotic Snacks lösviktskoncept

Exotic Snacks lösviktskoncept vinner allt större mark. På kort tid har bolaget tecknat ett antal nya kontrakt med ny uppskattad årlig omsättning om ca: 10 miljoner de kommande två åren. Klicka här för mer information

Erik Penser Bank – Rootfruit ett nyttigare alternativ till portföljen

Erik Penser Bank ser en försäljningstillväxt om 8% för 2020 drivet av 1) kapitalisering av cross-selling mellan ”gamla” Rootfruit och Exotic Snacks 2) ökad kapacitet inom Gårdschips och 3) expansion internationellt. Med ett EV/EBIT om 10,8x samt ett P/E på 14,6x för 2020 så värderas Rootfruit till en rabatt om 32% mot dess jämförelsebolag som handlas […]

Rootfruit: Tillväxt i september, försäljningen steg med 7%.

Rootfruits försäljning i september 2019 uppgick till 25,9 (24,1) MSEK vilket motsvarade en försäljningstillväxt på ca: 7% i jämförelse med motsvarande period 2018. klicka här för mer information

Rootfruit: Högre efterfrågan ger investering i ökad chipskapacitet

Som ett led i att kunna växa vidare inom Premiumchipssegmentethar bolaget beslutat om att investera i en ny fritös för produktion av potatischips. Den nya produktionslinan planeras vara i drift under första halvåret 2020. En investering om ca 11 mkr som finansieras genom både maskinleasing och lån. Klicka här för mer information

Rootfruit: Tillfälligt besök i butikshyllan: Röda chips med smak av granskott

Julens färg är som bekant röd. Förra året lanserade Gårdschips röda potatischips lagom till julens festligheter. De röda chipsen är tillbaka, i år kryddade med en smak av granskott, japp du läste rätt! klicka här för mer information

Rootfruit: Tillväxt i augusti, försäljningen steg med 7%.

Rootfruits försäljning i augusti 2019 uppgick till 27,5 (25,7) MSEK vilket motsvarade en försäljningstillväxt på ca: 7% i jämförelse med motsvarande period 2018. Klicka här för mer information

Rootfruit: Delårsrapport 2 2019, starkt tillväxt och en bra resultatökning i andra kvartalet

Andra kvartalet april – juni 2019 Nettoomsättningenför kvartalet uppgick till 79,9 MSEK vilket motsvarar en ökning med 11 % jämfört med nettoomsättningen för samma period proforma 2018 på 71,7 MSEK. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,2 MSEK. Proforma andra kvartalet 2018 var EBITDA -0,3 MSEK. Resultat före skattuppgick till 0,6 MSEK jämfört med proforma […]

Rootfruit: Stark sommarmånad, försäljningen steg med 21 i juli%.

Rootfruits försäljning i juli 2019 uppgick till 26,8 (22,2) MSEK vilket motsvarade en försäljningstillväxt på ca: 21% i jämförelse med motsvarande period 2018.   För frågor om bolaget, vänligen kontakta: Anna Wallin-Krasse, VD E-post: anna.wallin-krasse@rootfruit.se Telefon: 0705-125530