Pressmeddelanden

  • ÅR

  • FILTER

Hittade 213 resultat, Sida 6 av 22

Rootfruit: Försäljningsökning med 7,6 % i juni jämfört med föregående år

Rootfruitkoncernens försäljning i juni uppgick till 26,8 Mkr jämfört med 24,9 Mkr samma månad föregående år motsvarande en försäljningsökning med 7,6 %. Efter två månader med försäljningsminskning mot förgående år ökade försäljning mot föregående år i juni. Läs mer

Rootfruit: Försäljningsutveckling maj 2020

Rootfruitkoncernens försäljning i maj uppgick till 25,0 Mkr jämfört med 29,2 Mkr samma månad föregående år motsvarande en försäljningsminskning med -14,4 %. Som ett led i att harmonisera redovisningsprinciperna i koncernen har marknadsrabatter på chips och smartsnacks för 2020 och jämförelseåret omklassificerats från en reduktion av nettoförsäljningen till omkostnader.

Rootfruit: Gårdschips utökar samarbetet med Schwarz Gruppe och Kaufland-kedjan i Tyskland.

I början av år 2020 expanderade Rootfruit Scandinavia AB in i Tyskland med varumärket Gårdschips. En affär etablerades med den tyska livsmedelskedjan Kaufland som ingår i Schwarz Gruppe. Från att inledningsvis ha fått distribution på samtliga av kedjans 480 hypermarkets så utökas nu affären till att omfatta samtliga 190 supermarkets i landet.Att Kaufland väljer att […]

Rootfruit: Flaggningsmeddelande

Björn Krasse, styrelseledamot i Rootfruit Scandinavia AB, har via det helägda bolaget Krasse & Co AB förvärvat ytterligare aktier i Rootfruit Scandinavia AB på Spotlight Stock Market. Efter transaktionen äger Krasse & Co AB 1.186.118 aktier i bolaget och har tillsammans med närstående en andel som uppgår till 10,1% av såväl kapital som röster i […]

Rootfruit: Försäljningsutveckling april 2020

Rootfruit: Försäljningsutveckling april 2020 Rootfruitkoncernens försäljning i april uppgick till 24 771 Tkr jämfört med 28 390 Tkr samma månad föregående år motsvarande en försäljningsminskning med -12,7 %. Som ett led i att harmonisera redovisningsprinciperna i koncernen har marknadsrabatter på chips och smartsnacks för 2020 och jämförelseåret omklassificerats från en reduktion av nettoför-säljningen till omkostnader. […]

Rootfruit: Delårsrapport kvartal 1 2020

Stark försäljning i kvartalet i en exceptionell tid Första kvartalet januari – mars 2020 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 81,9 MSEK vilket motsvarar en ökning med 9 % jämfört med nettoomsättningen för samma period 2019 på 75,0 MSEK. • Bruttomarginalen uppgick till 34,9% mot 39,4% föregående år. • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till […]

Rootfruit: Uppdaterad information med anledning av COVID-19.

Ny uppdatering med anledning av COVID-19 Vi uppdaterar marknaden regelbundet med relevant information avseende effekter av COVID-19. I samband med publiceringen av delårsrapporten för kvartal 1 2020 den 19 maj kommer vi att uppdatera prognosen för helåret 2020. Den 16 mars, respektive den 9 och 17 april, har Rootfruit lämnat uppdateringar till marknaden med anledning […]

Rootfruit: Försäljningsutveckling i mars och kvartal 1 samt ny information med anledning av COVID-19.

Försäljning i mars och första kvartalet 2020 Rootfruitkoncernens försäljning i mars uppgick till 27 819 Tkr jämfört med 26 665 Tkr samma månad föregående år motsvarande en försäljningsökning med +4,3 %. Rootfruitkoncernens försäljning första kvartalet 2020 uppgick till 80 695 Tkr jämfört med 75 051 Tkr samma kvartal föregående år motsvarande en försäljningsökning med +7,5 %. Klicka […]

Rootfruit: Tiedote koskien COVID-19-Koronavirusta

Käynnissä olevan covid-19-koronavirusepidemian ja sen yhteiskunnallisten vaikutusten vuoksi tiedotamme yleisesti niistä toimenpiteistä, joihin Rootfruit Scandinavia Oy on ryhtynyt. Covid-19-viruksen vaikutus toimintaamme on tällä hetkellä vähäinen. Napsauta tätä saadaksesi lisätietoja

Rootfruit: Stark tillväxt i februari, försäljningen steg med 19%

Rootfruits försäljning i februari 2020 uppgick till 27,8 (23,3) MSEK vilket motsvarade en försäljningstillväxt på ca: 19% i jämförelse med motsvarande period 2019.