Emissionsmemorandumfinns nu publicerade

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar finns publicerade på Bolagets hemsida www.rootfruit.se, Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com samt på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se.För frågor om...