Rootfruit Scandinavias idé är att överraska, inspirera och bryta ny mark inom snackssegmentet. Du ska alltid känna att du bjuds på spännande smaker och

får produkter av mycket hög kvalitet. Styrelsen och verkställande direktören för Rootfruit Scandinavia AB (publ) avger följande årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2018.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

INFORMATION OM VERKSAMHETEN

VERKSAMHET

Rootfruit Scandinavia AB grundades 2007 och är ett bolag som utvecklar, tillverkar och säljer snacks av hög kvalitet under varumärkena Gårdschips och Exotic Snacks. Bolaget

noterades december 2014 på Spotlight Stock Market och har sitt säte i Laholm.

VISION

Vi definierar snacks och är den ledande premiumleverantören på den nordiska snacksmarknaden.

KONCERNSTRUKTUR

Rootfruit Scandinavia AB förvärvade år 2010 100 % av aktierna i Laholmschips AB. All chipstillverkning sker i Laholmschips och chipsen distribueras ut på marknaden genom Rootfruit Scandinavia. Laholmschips säljer idag

uteslutande till Rootfruit Scandinavia AB.

STRATEGI OCH MARKNAD

Rootfruit Scandinavia marknadsför och säljer snacks under varumärket Gårdschips.Varumärket Rootfruit har sedan årsskiftet 2017/2018 införlivats i Gårdschipsfamiljen för att renodla Bolagets varumärkesportfölj.

Bolaget bearbetar idag marknaden genom en multikanalstrategi som innebär att bolagets produkter återfinns inom segmenten dagligvaruhandel, servicehandel och storkök. Rootfruit Scandinavia har sina rötter i den

halländska myllan. Bolaget strävar efter att använda lokala råvaror och satsar på högsta kvalitet. Produktionsanläggning ligger i Laholm. Genom en produktionsprocess som sker batchvis på det ursprungliga sättet med Kettle frying

d.v.s. grytfritering, så skapas förutsättningar för snacks med hög kvalitet. Kopplat till en modern kryddningsanläggning säkerställer bolaget att kvaliteten på slutprodukten

kan hållas på högsta nivå.

Styrelse och ledning har sedan noteringen haft målsättningen att stärka bolagets produktledarskap och tillväxt ytterligare genom att bredda positioneringen i marknaden mot fler produktområden. Fokus har legat på närliggande

marknadssegment med tydligt inslag av hälsosammare alternativ, s k functional snacks. Som ett led i denna strategi lanserades därför i januari 2018 en ny produktgrupp inom området functional snacks, Smartsnacks,

som mottagits mycket väl av marknaden. Produkterna är baserade på quinoa, linser och hummus som har ett högre proteininnehåll och lägre fetthalt än potatischips. I Rootfruits verksamhetsplan ligger en flytt under 2019 till

nya större produktions- och lagerlokaler i Laholm. Därefter planeras även produktionen av Smartsnacks att ske lokalt. Egenproduktion av Smartsnacks påbörjades under andra kvartalet 2019 med ökade bruttomarginaler och större

flexibilitet som följd. 

Som ett stort steg på vägen mot nordiskt produktledarskap inom premium och functional snacks beslutade styrelsen i Rootfruit i juli 2018 att Bolaget skulle gå samman med Exotic Snacks AB. Exotic Snacks är marknadsledande

i Sverige inom segmentet natursnacks av premiumkvalitet. Förvärvet genomfördes formellt den 2 januari 2019. Marknaden inom snacks utvecklas starkt mot hälsosammare alternativ och är det område inom

snacks som förväntas växa snabbast framöver. Tillsammans med en fortsatt hög efterfrågan på premiumsnacks kan den nya koncernen etablera en marknadsledande position i Norden i ett mycket intressant och växande

segment.

Den fortsatta tillväxten sker främst genom att teckna centrala avtal med större butikskedjor på den nordiska

marknaden. Avtalen innebär att bolagets produkter tas in i kedjornas sortiment.

ORGANISATION

Medelantal anställda i koncernen var 18,5 2018. Vid årets slut hade koncernen 15 anställda varav 3 var kvinnor. För moderbolaget var medelantalet anställda oförändrat 4,5 personer 2018.

PRODUKTUTVECKLING

Produktutveckling är en viktig del för att ligga i framkant och möta marknadens behov och trender. Detta medför fokus på nya smaker, nya råvaror och produktionsmetoder.

Produktutveckling inkluderar även att ta hänsyn till miljö och att fortsätta utveckla närproducerade råvaror.