Premium Snacks Nordics årsredovisning 2020 har idag publicerats på Premium Snacks Nordics webbsida.

Årsredovisningen, finns tillgänglig på företagets hemsida: https://premiumsnacksnordic.com/arsredovisning2020

Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2020.

Denna information är sådan som Premium Snacks Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-03 08:00 CET.