Rootfruit Scandinavia AB avslutade i tisdags sin företrädesemission. Vid sammanställning av utfallet konstateras att emissionen om 6,5 MSEK tecknats till 10,1 MSEK vilket innebär en teckningsgrad om 155 procent. Emissionsbeloppet tecknades till 92 procent med stöd av teckningsrätter vilket innebär att endast investerare med subsidiär teckningsrätt erhåller tilldelning. Emissionen tillför bolaget drygt 6,5 MSEK före emissionskostnader vilka beräknas till 320 000 kronor.

Kapitalet som tillförs bolaget i emissionen ska framförallt användas för att bygga ut tillverkningskapaciteten med ytterligare en tillverkningslina. Delar av emissionskapitalet ska även användas för kunna ökade försäljningsinsatserna i Danmark, Finland och Norge.

”Det känns fantastiskt roligt att vi fått ett så stort förtroende från våra aktieägare och övriga investerare. Med en lyckad emission i ryggen har vi resurser att fortsätta på den inslagna vägen att bli ledande chipstillverkare i premiumsegmentet på den skandinaviska marknaden” säger  Hans Jacobsson, VD i Rootfruit Scandinavia AB.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier i bolaget med 874 916 stycken till 6 124 416 aktier. Aktiekapitalet ökar med 174 983,20 kronor till 1 224 883,20 kronor till följd av emissionen.

För frågor om bolaget och nyemissionen, vänligen kontakta:
Hans Jacobsson, VD
E-post: hans.jacobsson@rootfruit.se
Telefon: 0705-687 637

Om Rootfruit Scandinavia AB
Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips av hög kvalitet. Chipsen tillverkas av närodlade potatis och rotfrukter och med svensk rapsolja. Bolaget säljer chipsen under två varumärken: Rootfruit och Gårdschips. Under de senaste två åren har Rootfruit Scandinavia tecknat centrala avtal med samtliga större dagligvarukedjor och har en stark försäljningstillväxt. För att underlätta en fortsatt hög tillväxt har bolaget nu kapitaliseras inför satsningar i ökad produktions-kapacitet och investeringar i sälj- och marknadsföring.

Rootfruit Scandinavia AB (publ)
Industrigatan 23
312 34  Laholm
Telefon: 0430-134 40
E-post: info@rootfruit.se
Hemsida: www.rootfruit.se

Tidplan för finansiell rapportering
Delårsrapport Q2 2016: 30 aug 2016
Delårsrapport Q3 2016: 11 nov 2016