För perioden mars 2016 uppgick försäljningen till 2,7 MSEK (2,6 mSEK) vilket motsvarar en tillväxt på 5%. Ackumulerat för jan-mars 2016 uppgår nettoomsättningen till 7,5 MSEK (6,6 MSEK), vilket motsvarar en tillväxt om 14%.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Hans Jacobsson, VD
E-post: hans.jacobsson@rootfruit.se
Telefon: 0705-687 637

Om Rootfruit Scandinavia AB
Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips av hög kvalitet. Chipsen tillverkas av närodlade potatis och rotfrukter och med svensk rapsolja. Bolaget säljer chipsen under två varumärken: Rootfruit och Gårdschips. Under de senaste två åren har Rootfruit Scandinavia tecknat centrala avtal med samtliga större dagligvarukedjor och har en stark försäljningstillväxt. För att underlätta en fortsatt hög tillväxt har bolaget kapitaliserats inför satsningar i ökad produktions-kapacitet och investeringar i sälj- och marknadsföring.

Rootfruit Scandinavia AB (publ)
Industrigatan 23
312 34  Laholm
Telefon: 0430-134 40
E-post: info@rootfruit.se
Hemsida: www.rootfruit.se

Tidplan för finansiell rapportering
Delårsrapport Q1 2016: 3 maj 2016
Delårsrapport Q2 2016: 30 aug 2016
Delårsrapport Q3 2016: 11 nov 2016