För perioden februari 2016 uppgick försäljningen till 2,4 MSEK (2,2 MSEK), vilket är en ökning med 9 procent jämfört med 2015. Ackumulerat för jan-feb 2016 uppgår försäljningen till 4,8 MSEK (4,0) vilket motsvarar en ökning om 20%.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Hans Jacobsson, VD
E-post: hans.jacobsson@rootfruit.se
Telefon: 0705-687 637

Om Rootfruit Scandinavia AB
Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips av hög kvalitet. Chipsen tillverkas av närodlade potatis och rotfrukter och med svensk rapsolja. Bolaget säljer chipsen under två varumärken: Rootfruit och Gårdschips. Under de senaste två åren har Rootfruit Scandinavia tecknat centrala avtal med samtliga större dagligvarukedjor och har en stark försäljningstillväxt. För att underlätta en fortsatt hög tillväxt är bolaget kapitaliserat inför satsningar i ökad produktions-kapacitet och investeringar i sälj- och marknadsföring.

Rootfruit Scandinavia AB (publ)
Industrigatan 23
312 34 Laholm
Telefon: 0430-134 40
E-post: info@rootfruit.se
Hemsida: www.rootfruit.se

Tidplan för finansiell rapportering
Bokslutskommuniké Q1          2016-05-03
Bokslutskommuniké Q2          2016-08-30
Bokslutskommuniké Q3          2016-11-11