För perioden januari 2017 uppgick försäljningen till 2,5 MSEK (2,4 MSEK), vilket är en ökning med 4 procent jämfört med 2016.

”Vi är nöjda med utfallet för januari som normalt är en säsongsmässigt svagare försäljningsmånad efter jul och nyår”, säger VD Hans Jacobsson.

Styrelsen för Rootfruit bedömer att bolaget med planerad produktutveckling och befintliga avtal kommer att kunna fortsätta sin goda försäljningsökning med tillväxt om 10-20% under helåret 2017. Det är styrelsens målsättning att resultat före skatt skall bli positivt för helåret. Då bolaget kommer fortsätta att öka investeringarna i marknadsföring i samband med produktlanseringar under framför allt kvartal 1  och 2, förväntas nettoresultatet vara starkare under slutet av året.”

Denna information är sådan information som Rootfruit Scandinavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2017.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:

Hans Jacobsson, VD

E-post: hans.jacobsson@rootfruit.se

Telefon: 0705-687 637

Om Rootfruit Scandinavia AB

Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips av hög kvalitet. Chipsen tillverkas av närodlade potatis och rotfrukter och med svensk rapsolja. Bolaget säljer chipsen under två varumärken: Rootfruit och Gårdschips. Under de senaste två åren har Rootfruit Scandinavia tecknat centrala avtal med samtliga större dagligvarukedjor och har en stark försäljningstillväxt. För att underlätta en fortsatt hög tillväxt är bolaget kapitaliserat inför satsningar i ökad produktions-kapacitet och investeringar i sälj- och marknadsföring.

Rootfruit Scandinavia AB (publ)

Industrigatan 23

312 34  Laholm

Telefon: 0430-134 40

E-post: info@rootfruit.se

Hemsida: www.rootfruit.se

Tidplan för finansiell rapportering

Bokslutskommuniké helår     2017-02-28