För perioden oktober 2017 uppgick försäljningen till 2,7 MSEK (3,1 MSEK), vilket är något under föregående år. Ackumulerat för jan-okt 2017 uppgår försäljningen till 31 MSEK (27,6) vilket motsvarar en ökning på 12% jämfört med 2016. Utfallet i oktober förklaras av stora investeringar i centrala kampanjer under månaden som belastar bolagets försäljning. Kampanjerna genomförs i syfte att öka mängden butiker vi är närvarande i och långsiktigt därmed vår försäljning.   

Vi vidhåller tidigare prognos att bolaget kommer att kunna fortsätta den goda försäljningsökningen med en tillväxt om 10-20% för helåret 2017.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Thomas Lindström, VD
E-post: thomas.lindstrom@rootfruit.se
Telefon: 073-809 02 16

Om Rootfruit Scandinavia AB

Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips av hög kvalitet. Chipsen tillverkas av närodlad potatis och rotfrukter och med svensk rapsolja. Bolaget säljer chipsen under två varumärken: Rootfruit och Gårdschips. Under de senaste två åren har Rootfruit Scandinavia tecknat centrala avtal med samtliga större dagligvarukedjor och har en stark försäljningstillväxt. För att underlätta en fortsatt hög tillväxt är bolaget kapitaliserat inför satsningar i ökad produktions-kapacitet och investeringar i sälj- och marknadsföring.

Denna information är sådan information som Rootfruit Scandinavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2017.

Rootfruit Scandinavia AB (publ)

Industrigatan 23
312 34 Laholm
Telefon: 0430-134 40
E-post: info@rootfruit.se
Hemsida: www.rootfruit.se

Tidplan för finansiell rapportering

Kvartalsrapport Q3                    2017-11-20