För perioden oktober 2016 uppgick försäljningen till 3,1 MSEK (3,1 MSEK), vilket är på samma nivå som föregående år. Däremot ökade volymerna med ca 16% jämfört med föregående år. Mellanskillnaden förklaras av stora investeringar i centrala kampanjer under oktober månad som belastar försäljningen. Anledningen till att dessa kampanjer genomförs är att de ökar mängden butiker vi är närvarande i och långsiktigt förväntar vi oss en god effekt av detta.

Ackumulerat för jan-oktober 2016 uppgår försäljningen till 27,6 MSEK (24,1) vilket motsvarar en ökning med 15 procent. 

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:

Hans Jacobsson, VD

E-post: hans.jacobsson@rootfruit.se

Telefon: 0705-687 637

Om Rootfruit Scandinavia AB

Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips av hög kvalitet. Chipsen tillverkas av närodlade potatis och rotfrukter och med svensk rapsolja. Bolaget säljer chipsen under två varumärken: Rootfruit och Gårdschips. Under de senaste två åren har Rootfruit Scandinavia tecknat centrala avtal med samtliga större dagligvarukedjor och har en stark försäljningstillväxt. För att underlätta en fortsatt hög tillväxt är bolaget kapitaliserat inför satsningar i ökad produktions-kapacitet och investeringar i sälj- och marknadsföring.

Rootfruit Scandinavia AB (publ)

Industrigatan 23

312 34 Laholm

Telefon: 0430-134 40

E-post: info@rootfruit.se

Hemsida: www.rootfruit.se

Tidplan för finansiell rapportering

Bokslutskommuniké Q3 2016-11-11

Bokslutskommuniké helår            2017-02-28