För perioden december 2017 uppgick försäljningen till 2,8 MSEK (3,4 MSEK) till följd av för låg lageruppbyggnad av kunderna inför jul och nyår. Utfallet i december innebar en minskning på 18 % jämfört med 2016, samtidigt som bolaget nu får en stark januari 2018 med en volymtillväxt överstigande 40% (jämfört mot samma period 2017), tack vare produktnyheter samt som en följd av att kunderna har fyllt på sina lager efter nyår. Den faktiska butiksförsäljningen av bolagets produkter i december 2017 har därmed inte återspeglats i bolagets egen försäljning, utan den kommer att redovisas i januari 2018 istället.

Ackumulerat för januari-december 2017, uppgick försäljningen till 36,8 MSEK (33,4), vilket motsvarar en ökning med 10 procent och den lägre nivån i bolagets intervall för tillväxtprognosen 2017. 

”Den eftersläpade lagerpåfyllnaden tillsammans med våra produktnyheter som lanseras nu, gör att vi får en mycket bra start på det nya året”, avslutar Thomas Lindström VD. 

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:

Thomas Lindström, VD

E-post: thomas.lindstrom@rootfruit.se

Telefon: 0738-090 216

Om Rootfruit Scandinavia AB

Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumsnacks av hög kvalitet. Bolaget säljer snacks under varumärket Gårdschips på den nordiska marknaden. Rootfruit Scandinavia har centrala avtal med samtliga större dagligvarukedjor i Sverige och ett antal större dagligvarukedjor på den övriga nordiska marknaden. Bolaget arbetar aktivt med produktutveckling och avser att bryta in bredare inom snackssegmentet med nya produktkoncept, för fortsatt stark försäljningstillväxt. Bolaget är kapitaliserat för att underlätta satsningar i ökad produktions-kapacitet och investeringar i sälj- och marknadsföring.

Denna information är sådan information som Rootfruit Scandinavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 januari 2018..

Rootfruit Scandinavia AB (publ)

Industrigatan 23
312 34 Laholm
Telefon: 0430-134 40
E-post: info@rootfruit.se
Hemsida: www.rootfruit.se

Tidplan för finansiell rapportering:

Bokslutskommuniké: 28 februari