Rootfruit koncernens försäljning i februari 2019 uppgick till 23,3 MSEK (proforma 2018 21,4 MSEK) vilket motsvarar en försäljningstillväxt på 9 % jämfört med motsvarande period 2018.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:

Anna Wallin-Krasse, VD

E-post: anna.wallin-krasse@rootfruit.se

Telefon: 0705-125530

Om Rootfruit Scandinavia AB

Rootfruit Scandinavia AB är moderbolag i Rootfruitkoncernen. Moderbolaget utvecklar, tillverkar och säljer premiumsnacks av hög kvalitet under varumärket Gårdschips. Dotterbolaget Exotic Snacks AB importerar och säljer natursnacks under varumärket Exotic Snacks på den nordiska marknaden. Bolagen har centrala avtal med samtliga större dagligvarukedjor i Sverige och ett antal större dagligvarukedjor på den övriga nordiska marknaden. Bolagen arbetar även aktivt med produktutveckling.

Denna information är sådan information som Rootfruit Scandinavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars 2019.

Rootfruit Scandinavia AB (publ)                                                   

Industrigatan 23                                                                                   

312 34 Laholm                                                                                     

Telefon: +46 430-134 40                                                                   

E-post: info@rootfruit.se                                                                

Hemsida: www.rootfruit.se