Rootfruit Scandinavias idé är att överraska, inspirera och bryta ny mark inom snackssegmentet. Du ska alltid känna att du bjuds på spännande smaker och får produkter av mycket hög kvalitet.

VERKSAMHET

Rootfruit Scandinavia AB grundades 2007 och är ett bolag som utvecklar, tillverkar och säljer snacks av hög kvalitet under varumärkena Gårdschips och Exotic Snacks. Bolaget noterades i december 2014 på Spotlight Stock Market och har sitt säte i Laholm.

 

VISION

Rootfruit definierar snacks och är den ledande premiumleverantören på den nordiska snacksmarknaden.

 

KONCERNSTRUKTUR

Rootfruit Scandinavia AB förvärvade 100 % av aktierna i Premium Snacks Nordic Production AB (fd Laholmschips AB) 2010. All chips- och smartsnackstillverkning sker i Premium Snacks Nordic Production AB. Chipsen och smartsnacksen distribueras ut på marknaden genom Rootfruit Scandinavia AB. Premium Snacks Nordic Production AB säljer idag uteslutande till Rootfruit Scandinavia AB.
Rootfruit Scandinavia AB förvärvade samtliga aktier i Exotic Snacks AB den 2 januari 2019. Bolaget har dotterbolaget Exotic Snacks OY i Finland.
 
STRATEGI OCH MARKNAD

Rootfruit Scandinavia marknadsför och säljer snacks under varumärket Gårdschips. Exotic Snacks importerar nötter och natursnacks från hela världen. Produkterna säljs som ett koncept samlat under varumärket Exotic Snacks. Produkterna säljs i lösvikt och förpackade i påsar. Sedan många år tillbaka har Exotic Snacks en ledande marknadsposition i Sverige på natursnacks i lösvikt.

 

Bolaget bearbetar idag marknaden genom en multikanalstrategi som innebär att bolagets produkter återfinns inom segmenten dagligvaruhandel, servicehandel och Gårdschips har sina rötter i den halländska myllan och strävar efter att använda lokala råvaror av högsta kvalitet. Produktionsanläggning ligger i Laholm. Genom en produktionsprocess som sker batchvis på det ursprungliga sättet genom grytfritering skapas förutsättningar för snacks med hög kvalitet. Kopplat till en modern kryddningsanläggning säkerställer Gårdschips att kvaliteten på slutprodukten kan hållas på högsta nivå. storkök.
Styrelse och ledning har sedan noteringen haft målsättningen att stärka Gårdschips produktledarskap och tillväxt ytterligare genom att bredda positioneringen i marknaden mot fler produktområden. Fokus har legat på närliggande marknadssegment med tydligt inslag av hälsosammare alternativ. Som ett led i denna strategi lanserades därför under 2018 produktgruppen Smartsnacks inom området functional snacks. Produkterna är baserade på quinoa, linser och hummus som har ett högre proteininnehåll och lägre fetthalt än potatischips. 

 

Som ett stort steg på vägen mot nordiskt produktledarskap inom premium och functional snacks beslutade styrelsen i Rootfruit i juli 2018 att Bolaget skulle gå samman med Exotic Snacks AB. Exotic Snacks är marknadsledande i Sverige inom segmentet natursnacks av premiumkvalitet. Förvärvet genomfördes formellt den 2 januari 2019. Marknaden inom snacks utvecklas starkt mot hälsosammare alternativ och är det område inom snacks som förväntas växa snabbast framöver. Tillsammans med en fortsatt hög efterfrågan på premiumsnacks kan den nya koncernen etablera en marknadsledande position i Norden i ett mycket intressant och växande segment.

 

Under andra kvartalet 2019 påbörjades tillverkning av smartsnacks i nya produktions- och lagerlokaler i Laholm. Under 2019 belutades även om en investering i en ny fritös för tillverkning av chips. Den nya produktionslinan tas i drift under våren 2020.
Tillväxten inom koncernen förväntas komma från ökad efterfrågan på marknaden för premiumsnacks samt ökad säljbearbetning på befintliga kunder i kombination med etablering på nya marknader. 

 

PRODUKTUTVECKLING

Produktutveckling är en viktig del för att ligga i framkant och möta marknadens behov och trender. Detta medför fokus på nya smaker, nya råvaror och nya produktions- metoder. Produktutveckling inkluderar även att ta hänsyn till miljö och att fortsätta utveckla närproducerade råvaror.

 

OPERATIONELLA OCH FINANSIELLA RISKER

Bolagets verksamhet är utsatt för ett antal risker som helt eller delvis ligger utanför bolagets kontroll men som kan ha inverkan på försäljning och resultat. Riskerna som bolaget utsätts för är förändringar av råvarupriser, valutakurser samt kundavtal. Lösviktförsäljningen är binär på så sätt att bolaget kan vinna eller förlora avtal med kundgrupperingar eller enskilda kunder.