Gårdschips re-lanserar sitt klassiska chipssortiment, som idag säljs via kanaler utanför traditionell dagligvaruhandel. Sortimentet görs attraktivare med nya storsäljare som Dill och Barbeque. Samtidigt görs designen om för att bättre harmoniera med övriga sortimentet och förstärka vår s k impact i butik.

”De nya smakerna tillsammans med den nya designen gör att vi får ett helt annat sortiment att erbjuda framöver. Samtidigt har vi ägnat mycket tid åt att få plats med fler produkter på pallarna, så att vi minskar vår klimatpåverkan och därmed även transportkostnaderna. Vi räknar med att kunna ta marknadsandelar i icke-traditionell dagligvaruhandel framöver”, säger Thomas Lindström.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:

Thomas Lindström, VD

E-post: thomas.lindstrom@rootfruit.se

Telefon: 0738-090 216

Om Rootfruit Scandinavia AB

Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumsnacks av hög kvalitet. Bolaget säljer snacks under varumärket Gårdschips på den nordiska marknaden. Rootfruit Scandinavia har centrala avtal med samtliga större dagligvarukedjor i Sverige och ett antal större dagligvarukedjor på den övriga nordiska marknaden. Bolaget arbetar aktivt med produktutveckling och avser att bryta in bredare inom snackssegmentet med nya produktkoncept, för fortsatt stark försäljningstillväxt. Bolaget är kapitaliserat för att underlätta satsningar i ökad produktions-kapacitet och investeringar i sälj- och marknadsföring.

Rootfruit Scandinavia AB (publ)

Industrigatan 23

312 34 Laholm

Telefon: 0430-134 40

E-post: info@rootfruit.se

Hemsida: www.rootfruit.se

Tidplan för finansiell rapportering:

Bokslutskommuniké: 28 februari