Rootfruits försäljning i mars 2019 uppgick till 25,8 (23,5) MSEK vilket motsvarade en försäljningstillväxt på 10% i jämförelse med motsvarande period 2018.