Som ett led i att kunna växa vidare inom Premiumchipssegmentethar bolaget beslutat om att investera i en ny fritös för produktion av potatischips. Den nya produktionslinan planeras vara i drift under första halvåret 2020. En investering om ca 11 mkr som finansieras genom både maskinleasing och lån. ”Detta är en viktig milstolpe för att kunna utveckla vår verksamhet och skapa förutsättningar för tillväxt och effektivare produktion. Vårt kapacitetstak är nått och behovet av en investering har kommit successivt över tid i samband med ökad efterfrågan på våra produkter”, säger Hanna Åhsberg, platschef i Laholm.