Företrädesemission i Rootfruit inleds idag. Emissionen kommer vid fullt tecknande att tillföra bolaget 6,5 mkr före emissionskostnader, som beräknas uppgå till ca 350 000 kronor. Emissionen genomförs i syfte att bygga ut tillverkningskapaciteten med ytterligare en tillverkningslina samt att ge möjlighet till ökade marknadssatsningar i Danmark, Finland och Norge.

Villkor för nyemissionen

–      Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhåller en teckningsrätt.

–      Sex (6) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) aktie.

–      Emissionskursen är 7,50 SEK per aktie.

–      Nyemissionen omfattar maximalt 874 916 aktier.

Tidsplan för nyemissionen

–      Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 7 juni 2016.

–      Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt är den 8 juni 2016.

–      Avstämningsdag är den 9 juni 2016.

–      Teckning med företrädesrätt sker genom betalning från och med 13 juni – 28 juni 2016.

–      Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.

–      Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 13 juni – 23 juni 2016.

–      Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 13 juni 2016 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas att ske i mitten av juli 2016.

Presentationer av Rootfruit

Under emissionsperioden kommer VD Hans Jacobsson att presentera Rootfruit i

Göteborg, 15 juni  kl 18:00                     Radisson Blu, Södra Hamngatan 59-65,

Anmälan: info@inwestcorp.se

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar finns publicerade på Bolagets hemsida www.rootfruit.se och på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se.

För ytterligare information om nyemissionen, vänligen kontakta:

Hans Jacobsson, VD

E-post: hans.jacobsson@rootfruit.se

Telefon: 0705-687 637

Om Rootfruit Scandinavia AB

Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips av hög kvalitet. Chipsen tillverkas av närodlade potatis och rotfrukter och med svensk rapsolja. Bolaget säljer chipsen under två varumärken: Rootfruit och Gårdschips. Under de senaste två åren har Rootfruit Scandinavia tecknat centrala avtal med samtliga större dagligvarukedjor och har en stark försäljningstillväxt. För att underlätta en fortsatt hög tillväxt har bolaget nu kapitaliseras inför satsningar i ökad produktions-kapacitet och investeringar i sälj- och marknadsföring.

Rootfruit Scandinavia AB (publ)

Industrigatan 23

312 34  Laholm

Telefon: 0430-134 40

E-post: info@rootfruit.se

Hemsida: www.rootfruit.se

Tidplan för finansiell rapportering:

Delårsrapport Q2 2016: 30 aug 2016

Delårsrapport Q3 2016: 11 nov 2016