• Hans Berggren valdes till ordförande att leda årsstämman.
  • Vid stämman var 1 915 233 aktier av totalt 13 251 653 aktier representerade vilket motsvaras av 14% av rösterna.
  • För tiden fram till nästa årsstämma invaldes Björn Krasse och Lars Abrahamsson såsom ordinarie ledamöter i styrelsen. Samtidigt avgick Björn Zelander och Irene Axelsson från styrelsen.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:

Anna Wallin-Krasse, VD

E-post: anna.wallin-krasse@rootfruit.se

Telefon: 0705-125530  

Om Rootfruit Scandinavia AB

Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumsnacks av hög kvalitet. Bolaget säljer snacks under varumärket Gårdschips och Exotic Snacks på den nordiska marknaden. Rootfruit Scandinavia har centrala avtal med samtliga större dagligvarukedjor i Sverige och ett antal större dagligvarukedjor på den övriga nordiska marknaden. Bolaget arbetar aktivt med produktutveckling och avser att bryta in bredare inom snackssegmentet med nya produktkoncept, för fortsatt stark försäljningstillväxt. Bolaget är kapitaliserat för att underlätta satsningar i ökad produktionskapacitet och investeringar i sälj- och marknadsföring.

Rootfruit Scandinavia AB (publ)

Industrigatan 23

312 34 Laholm

Telefon: 0430-134 40

E-post: info@rootfruit.se

Hemsida: www.rootfruit.se

Nästa rapport

Bokslutskommuniké: 28 februari

Rapport kvartal 1: 14 maj

Rapport kvartal 2: 29 augusti

Rapport kvartal 3: 15 november