Med hänvisning till dagens pressmeddelande från Spotlight den 2 januari 2019, har Spotlight Stock Market beslutat att återföra bolagets aktie till Spotlights ordinarie lista.

Aktien har varit listad på Spotlight Stock Markets observationslista sedan den 6 juli 2018.

Information om aktien:
Kortnamn: ROOT
ISIN-kod: SE0006260865
Orderbok-ID: 412M
CFI: ESVUFR
FISN: ROOTFRUIT/SH
Organisations nr: 556717-1185
LEI: 549300T7O2HK8TWY3O29

Stockholm den 2 januari, 2019

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
E-post: info@spotlightstockmarket.com