Sista dag för handel i bolagets aktie (ROOT) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 7 juni 2016. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 8 juni 2016.

För en (1) innehavd aktie på avstämningsdagen erhåller man en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie för 7,50 SEK/st (1:6 á 7,50 SEK).

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 13 juni – 23 juni 2016. 

De betalda tecknade aktierna kommer handlas från och med den 13 juni 2016 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden pågår mellan den 13 juni–28 juni 2016 

Information om teckningsrätten:

Kortnamn: ROOT TR
ISIN-kod: SE0008432207 
Orderboks-ID: 123286
Första handelsdag: 13 juni 2016
Sista handelsdag: 23   juni 2016
Market Segment/ no: MM   Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other   Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: ROOT BTA
ISIN-kod: SE0008432215 
Orderboks-ID: 123287
Handelsperiod: från och med den 13 juni 2016 fram till dess att   Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen 
Market Segment/ no: MM   Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 2 juni 2016 

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via

e-post info@aktietorget.se