Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, Rootfruit BTA, är den 11 augusti 2016.

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: Rootfruit BTA

ISIN-kod: SE0008432215

Orderboks-ID: 123287

Sista handelsdag: 11 augusti 2016

Stockholm den 8 augusti 2016

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post info@aktietorget.se