Rootfruit Scandinavia AB avslutade den 17 oktober sin nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Emissionen tillförde bolaget 14,6 MSEK före emissionskostnader.

Emissionen har registrerats av Bolagsverket igår, den 6 december 2018. I och med att emissionen registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) att avregistreras och ersättas av nya aktier. Sista dag för handel med BTA på Spotlight Stock Market är den 11 december 2018. Ägare av BTA kommer därefter att erhålla stamaktier, vilka beräknas finnas på respektive VP-konto och depå den 17 december 2018.

Genom emission av 1 883 473 aktier ökar antalet aktier till totalt 8 037 889 stycken. Aktiekapitalet ökar samtidigt med 376 694,60 kronor till 1 607 577,80 kronor.

För frågor om bolaget och emissionen, vänligen kontakta:

Hans Berggren, Styrelseordförande

E-post: hans.berggren@rootfruit.se

Telefon: +46-70-3344567

Om Rootfruit Scandinavia AB

Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumsnacks av hög kvalitet. Bolaget säljer snacks under varumärket Gårdschips på den nordiska marknaden. Rootfruit Scandinavia har centrala avtal med samtliga större dagligvarukedjor i Sverige och ett antal större dagligvarukedjor på den övriga nordiska marknaden. Bolaget arbetar aktivt med produktutveckling och avser att bryta in bredare inom snackssegmentet med nya produktkoncept, för fortsatt stark försäljningstillväxt. Bolaget är kapitaliserat för att underlätta satsningar i ökad produktions-kapacitet och investeringar i sälj- och marknadsföring.

Rootfruit Scandinavia AB (publ)

Industrigatan 23

312 34 Laholm

Telefon: 0430-134 40

E-post: info@rootfruit.se

Hemsida: www.rootfruit.se