Rootfruit Scandinavia AB genomförde i juni en företrädesemission. Emissionen tillförde bolaget 6,5 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgick till cirka 320 000 kronor. Emissionen genomfördes i syfte att kunna bygga ut tillverkningskapaciteten med ytterligare en tillverkningslina. Delar av emissionskapitalet ska även användas för att öka försäljningsinsatserna i Danmark, Finland och Norge.

Med anledning av att aktierna registrerats hos Bolagsverket kommer handeln i BTA att upphöra och utfärdade BTA kommer att ersättas med aktier.

–      Sista dag för handel med BTA är 2016-08-11

–      Stoppdag hos Euroclear i BTA är 2016-08-15

–      De nya aktierna beräknas finnas på respektive vp-konto/depå 2016-08-17

Efter registrering av emissionen hos Bolagsverket uppgår antalet aktier i Rootfruit Scandinavia AB till 6 124 416 stycken. Aktiekapitalet i Rootfruit uppgår till 1 224 883,20 kronor efter registreringen av emissionen.

För ytterligare information om nyemissionen kontakta VD Hans Jacobsson, tel. 070-568 76 37 eller via mail hans.jacobsson@rootfruit.se .

Om Rootfruit Scandinavia AB

Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips av hög kvalitet. Chipsen tillverkas av närodlade potatis och rotfrukter och med svensk rapsolja. Bolaget säljer chipsen under två varumärken: Rootfruit och Gårdschips. Under de senaste två åren har Rootfruit Scandinavia tecknat centrala avtal med samtliga större dagligvarukedjor och har en stark försäljningstillväxt. För att underlätta en fortsatt hög tillväxt investerar bolaget i ökad produktionskapacitet och ökade satsningar på sälj- och marknadsföring.