Premium Snacks Nordic AB (publ) (”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget anlitar Erik Penser Bank AB (”Erik Penser Bank”) som likviditetsgarant. Det nya avtalet träder i kraft den 9 oktober 2023.

Bolaget kommer, med start från och med den 9 oktober 2023, att anlita Erik Penser Bank som likviditetsgarant. Erik Penser Bank kommer att säkerställa möjligheten att handla i Bolagets aktie genom att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken i enlighet med Nasdaq Stockholms regelverk kring likviditetsgaranti.

Det innebär konkret att likviditetsgaranten ställer kurser motsvarande 15 000 kr på vardera köp- och säljsidan med en spread om maximalt 4% mellan köp och säljkurs. Syftet med en likviditetsgaranti är att säkerställa likviditet i aktien och att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs under pågående handel.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Agervald, Styrelseordförande Premium Snacks Nordic AB
E-post: magnus.agervald@premiumsnacksnordic.com
Mobil: +46 (0)70 68 246 66

Henrik Strinning, VD, Premium Snacks Nordic AB
E-post: henrik.strinning@premiumsnacksnordic.com
Mobil: +46 (0)70 549 59 78

”Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank”, fullständiga kontaktuppgifter finns på www.premiumsnacksnordic.com.

 

Om Premium Snacks Nordic AB

Premium Snacks Nordic AB är moderbolag i Premium Snacks Nordickoncernen. Inom koncernen utvecklas, produceras och distribueras premiumsnacks av hög kvalitet på den nordiska marknaden. I koncernen ingår varumärkena Gårdschips och Exotic Snacks.