Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2023.

Premium Snacks Nordics Årsredovisning 2023 finns att tillgå i sin helhet på företagets hemsida.